Begroting 2021-2024: Een verhaal over MEER

Een begroting bespreken waarin de gevolgen van de coronacrisis nog niet volledig zijn verwerkt voelt als onwerkelijk. De VVD vindt het echter wél belangrijk om duidelijk te maken waar we op moeten inzetten de komende jaren, juist om zo goed mogelijk uit deze crisis te komen.

Het is een verhaal over MEER en over de noodzaak van een lokale partij mét regionale en landelijke verbindingen, vooral in deze crisistijd.

 

We streven naar MEER  welvaart en vrijheid. Juist die welvaart en juist die vrijheid staan nu onder druk tijdens deze Coronacrisis.  En juist daarom zullen we moeten inzetten op MEER…. MEER ECONOMIE, MEER WERK, MEER WONINGEN en dus meer welvaart, EN MEER VEILIGHEID en dus meer vrijheid. 

 

Een verhaal over MEER

Zet cookies aan om de video te tonen.