MEER economie: Meer ruimte om te ondernemen

Er zal meer mogelijk gemaakt moeten worden voor lokale ondernemers om hun bedrijf en daarmee werkgelegenheid overeind te houden.

We streven naar MEER  welvaart en vrijheid. Juist die welvaart en juist die vrijheid staan nu onder druk tijdens

deze Coronacrisis.  En juist daarom zullen we moeten inzetten op MEER…. MEER ECONOMIE, MEER WERK, 

MEER WONINGEN en dus meer welvaart, EN MEER VEILIGHEID en dus meer vrijheid. 


MEER economie

Er zal meer mogelijk gemaakt moeten worden voor lokale ondernemers om hun bedrijf en daarmee

werkgelegenheid overeind te houden. Recente voorbeelden vanuit de VVD: meer ruimte geven voor terrassen ,

meer ruimte geven aan winkeliers tijdens de winterperiode, i.v.m. kerstmarkt etc en meer ruimte voor hotels om

kamers voor andere doelgroepen beschikbaar te stellen, zoals voor zorg van Corona patiënten. Dus MEER

aandacht en ruimte voor onze lokale ECONOMIE.

Afgelopen jaar hebben we via verschillende acties gericht op ondernemers gedaan zoals de

#ondernemerschallenge en #Terraschallenge om #kooplokaal meer onder de aandacht te brengen. En ook via 

‘Walk ’n Talk Economics’ brengen we verschillende ondernemers uit verschillende branches onder de aandacht.

De fractie van VVD Haarlemmermeer gaat op onderzoek uit en wandelt met een aantal ondernemers door naar 

de nieuwe periode die aanbreekt. Wat drijft hen? Waar zien zij kansen en waar juist niet? Hoe ziet volgens hen

de toekomst eruit? De serie Walk ’n Talk Economics is in september gestart en loopt in ieder geval tot eind dit

jaar.


Ruimte om te ondernemen