Nieuws

 • Welkom

  De VVD en de gemeente Haarlemmermeer hebben van “nature” een sterke band. Het ontstaan van onze gemeente is voortgekomen uit een daadkrachtige, positieve en oplossingsgerichte mentaliteit waarbij veel VVD’ers zich thuis voelen. Het is inmiddels een gemeente geworden waarbij economie centraal staat en waarbij het goed gesteld is met de veiligheid. Voorwaarden die belangrijk zijn voor mensen die vooruit willen en zich willen ontwikkelen. Op deze website vindt u informatie over onze activiteiten, onze mensen, nieuws en onze standpunten. Regelmatig op de hoogte blijven? Lees verder

 • Onze activiteiten

  Weten waar je ons binnenkort kunt vinden? Lees verder

 • VVD wil inwoners niet 4 weken naast hun afval laten zitten

  30 mei − In het op 28 mei 2020 aangenomen raadsvoorstel staat dat het uitgangspunt van de aanpassing VANG (Van Afval naar Grondstof) is dat in laagbouwwijken met rolemmer-inzameling voor restafval de 80 liter rolemmer als standaard zal gaan gelden. Lees verder

 • Impuls voor starters op de woningmarkt

  28 mei − Impuls voor starters op de woningmarkt; mogelijkheden voor starterslening verruimd. Lees verder

 • Wethouder Ruigrok doet klemmend beroep op minister Van Engelshoven.

  16 mei − Wethouder Ruigrok doet klemmend beroep op minister Van Engelshoven. Lees verder

 • VVD bundelt krachten van de raad voor gewijzigd zoekgebied zonne-akkers

  © Trudie van ‘t Hull-Bettink

  14 mei − Donderdag 14 mei is het zonne-akkerbeleid inclusief het door ons geïnitieerde wijzigingsvoorstel vastgesteld. Daarmee is het zoekgebied bekend waarbinnen in Haarlemmermeer zonne-akkers kunnen komen. Zonne-energie is nu beter haalbaar en mooie bollenvelden en polderlandschap blijven behouden. Lees verder

 • "Laten we onszelf de recessie uit investeren."

  © Katrijn Kliphuis

  13 mei − Katrijn Kliphuis tijdens de bespreking van de investeringsagenda mobiliteit: "Laten we onszelf de recessie uit investeren." Lees verder

 • Meer ruimte voor horeca-ondernemers in Haarlemmermeer

  © VVD Haarlemmermeer

  08 mei − Meer ruimte voor horeca-ondernemers in Haarlemmermeer Lees verder

 • Aanval handhavers laf en buitenproportioneel

  © VVD Haarlemmermeer

  08 mei − Helemaal eens met onze burgemeester: "van onze handhavers blijf je af!" Lees verder

 • VVD stelt vragen over het opstarten van sportactiviteiten

  © VVD Haarlemmermeer

  01 mei − Sporten en bewegen is belangrijk; daarom stelt de VVD vragen over het opstarten van de sportactiviteiten in onze gemeente. Lees verder

 • #ONDERNEMERSCHALLENGE

  29 april − Laat zien dat jij je lokale ondernemer steunt! Doe een week lang je boodschappen bij je lokale ondernemers, koop een week lang zo vaak mogelijk lokaal en houd daarmee de levendige winkelstraten overeind! Een initiatief gestart door de Rotterdamse VVD waar wij graag aan mee doen! Lees verder

 • Gevolgen COVID-19 maatregelen voor cultuur en evenementen

  © VVD Haarlemmermeer

  18 april − De afgekondigde COVID-19 maatregelen hebben een enorme impact op de hele wereld en zo ook in Haarlemmermeer. De Haarlemmermeerse VVD stelde vorige maand al vragen over wat onze gemeente, aansluitend bij de landelijke maatregelen, kan doen aan de gevolgen voor ondernemers die worden getroffen door het uitblijven van klandizie. Nu de genomen COVID-19 maatregelen langer duren, ziet het er naar uit dat ook het festival seizoen anders zal verlopen dan in andere jaren en heeft daarmee zeker ook impact voor cultuur en evenementen. Lees verder

 • Inzet voor Hartje Spaarndam

  © Henk Werner

  16 april − Over de nota van het college is binnen Spaarndam nogal wat commotie ontstaan. Dit is niet volgens de afspraken en intenties die tot voor kort golden binnen HenS, waar ook Haarlemmermeer aan meewerkte met de inzet van een projectleider. Dit zorgt voor veel onrust en ongenoegen bij initiatiefnemers en inwoners. Lees verder

 • Meer toewijzing sociale huurwoningen aan inwoners uit eigen kern

  04 april − Foto: Danny de Casembroot VVD is blij met de toezegging van wethouder Nobel, dat er vanaf nu gerapporteerd wordt hoeveel sociale huurwoningen per kern worden toegewezen aan inwoners uit de eigen kern. Lees verder

 • Een dank voor de helden

  01 april − Het corona virus raakt ons allemaal. Iedereen kan wel wat steun gebruiken. Met 1,5 meter afstand van elkaar verandert het contact en ontmoeten we elkaar op een andere manier. Voor politie en handhavers soms een moeilijke taak erbij om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd. Het dagelijks leven staat totaal op z’n kop en onze sociale contacten bestaan vooral vanuit huis. We doen dit zodat iedereen de zorg kan krijgen, die nodig is om onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Maar tegelijkertijd betekent dit meer sociale isolatie voor hen. Ook ondernemers hebben het zwaar te verduren in deze tijd waarin iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. Toch zijn er nog altijd dingen die we wél kunnen doen en vooral ook moeten doen, zodat we straks samen sterk uit deze crisis komen! Lees verder

 • Even op adem komen voor ondernemers

  © Trudie van ‘t Hull-Bettink

  28 maart − Direct na de eerste maatregelen om de uitbraak van het corona virus zoveel mogelijk te controleren, heeft raadslid Trudie van ’t Hull-Bettink van onze fractie er 2 weken terug bij het college op aangedrongen om ook lokale maatregelen te treffen om onze ondernemers te steunen in deze tijd. Lees verder

 • Tijdelijk meer lucht voor ondernemers

  © VVD Haarlemmermeer

  15 maart − “Het Corona virus raakt ons allemaal. Qua gezondheid en qua dagelijks levenspatroon. De volksgezondheid staat wat de Haarlemmermeerse VVD betreft op nummer 1, 2 en 3 maar we moeten ook onze ondernemers in deze moeilijke tijd een handje helpen. Onze ondernemers hebben altijd gezorgd voor een sterke lokale economie. Een economie die nu door de benodigde maatregelen die we samen moeten nemen voor onze gezondheid onder druk komt te staan. Laten we dan ook samen kijken naar een oplossing.” Aldus Trudie van ’t Hull-Bettink namens de Haarlemmermeerse VVD. Lees verder

 • Omgevingsvisie: visie op ambities

  11 maart − Foto: Kees van der Veer De concept omgevingsvisie is in de raad besproken. De omgevingsvisie moet ervoor gaan zorgen dat er meer wordt samengewerkt, een cultuuromslag wordt bereikt, minder regels komen, flexibeler en eenvoudiger is. Dat begint bij een visie. Een visie op ambities. Lees verder

 • Woningbouw en leefbaarheid in Rijsenhout

  © Trudie van ‘t Hull-Bettink

  14 februari − Afgelopen maandag 10 februari 2020 waren alle raadsleden uitgenodigd door de dorpsraad en regiegroep van Rijsenhout. Dit met een duidelijke boodschap: “Denk met ons mee, hoe kunnen we verder?” Lees verder

 • VVD heeft zorgen ten aanzien van het aantal wijkagenten in onze gemeente.

  © Erik Boscher

  10 februari − VVD uit zorgen over het aantal wijkagenten in onze gemeente. Is de capaciteit wel voldoende? Lees verder