Nieuws

 • Welkom

  De VVD en de gemeente Haarlemmermeer hebben van “nature” een sterke band. Het ontstaan van onze gemeente is voortgekomen uit een daadkrachtige, positieve en oplossingsgerichte mentaliteit waarbij veel VVD’ers zich thuis voelen. Het is inmiddels een gemeente geworden waarbij economie centraal staat en waarbij het goed gesteld is met de veiligheid. Voorwaarden die belangrijk zijn voor mensen die vooruit willen en zich willen ontwikkelen. Op deze website vindt u informatie over onze activiteiten, onze mensen, nieuws en onze standpunten. Regelmatig op de hoogte blijven? Lees verder

 • Onze activiteiten

  Weten waar je ons binnenkort kunt vinden? Lees verder

 • Gelijk speelveld voor sportondernemers

  15 april − Naar aanleiding van de vragen van VVD-raadsleden Katrijn Kliphuis en Trudie van ’t Hull-Bettink komt er goed nieuws voor onze sportondernemers. Lees verder

 • Walk ’n Talk Economics met Marsha van der Klei over creativiteit, durf en nieuwe kansen

  05 april − Met fantastisch mooi en fris lenteweer, maar een nog steeds aanhoudende coronacrisis, is het tijd om Walk ’n Talk Economics te vervolgen. In september zijn we hier mee gestart en we hebben al een aantal mooie ondernemers kunnen spreken over hoe het met hen gaat en hoe zij kijken richting de toekomst. Lees verder

 • VVD is enthousiast over nieuwe visie voor het centrum van Hoofddorp

  26 maart − VVD is enthousiast over de nieuwe visie voor het stadscentrum van Hoofddorp: het wordt een dynamische, groene stad waar voor iedereen wat te doen is. Lees verder

 • De WMO en Jeugdzorg moeten toekomstbestendig worden gemaakt.

  23 maart − Afgelopen twee weken heeft de gemeenteraad in drie sessie gesproken over de stand van zaken in het Sociaal Domein. Met de oplopende miljoenentekorten in Haarlemmermeer is de noodzaak hoog om in te grijpen. Lees verder

 • Nieuwe regels voor sociale huurwoning=betere kansen voor onze eigen inwoners

  10 maart − Nieuwe regels voor het verdelen van sociale huurwoningen moeten wel wat opleveren voor onze inwoners! Daarom zetten wij in op voorrang, terugdringen van de wachtlijsten en alternatieve huisvesting voor statushouders. Lees verder

 • Houdt onze sportondernemers gezond

  08 maart − Veel sportverenigingen hebben aangegeven dat zij in financieel zwaar weer zitten. Er komen vanuit het Rijk middelen vrij voor de vitale sportinfrastructuur[1] (240 miljoen) en ter bevordering van welzijn en leefstijl (200 miljoen). VVD Haarlemmermeer wil graag van het college weten hoe deze middelen voor onze gemeente gaan worden ingezet. Verenigingen lopen inkomsten uit de kantine en overige activiteiten mis door de coronamaatregelen. Te betalen contributies aan de bond en huur zijn daardoor een extra grote last. Lees verder

 • VVD Haarlemmermeer kiest voor regie in plaats van afwachten in het dossier Inburgering

  06 maart − Donderdag 04 maart stond het initiatief-raadsvoorstel van ons raadslid Mark Achterbergh-Copier ter stemming op de lijst van de gemeenteraad. Het voorstel pleit onder meer voor strengere regels voor de uitvoering van de inburgering, het vasthouden aan de hogere taaleis, strikte handhaving en meer aandacht voor de inburgering van vrouwen. Achterbergh wilde met dit voorstel de regie bij de raad neerleggen in dit belangrijke dossier, in plaats van af te wachten waar het college mee zou komen. Lees verder

 • Oproep VVD voor nog meer lokaal geluid in de verstedelijkingsstrategie van de MRA

  19 februari − Verstedelijkingsstrategie van de MRA: "Wij gaan zelf over onze bouwambities, maar we hebben de MRA, de Provincie en het Rijk wel nodig om ze te realiseren". Lees verder

 • Eindelijk riolering in Spoorzicht-Noord

  12 februari − Jarenlang lag de noordstrook van Spoorzicht er verwaarloosd bij. Maar nu kan er eindelijk actie ondernomen worden. In samenspraak met de BIZ laat de gemeente de komende jaren trottoirs, wegen en verlichting aanleggen. Maar als eerste wordt de riolering opgeknapt. Henriet van den Berg van onze fractie heeft namens het BIZ- bestuur zich daar ook al jaren hard voor gemaakt! Lees verder

 • Uitstel uitvoering ondersteuningsmaatregelen ondernemers onacceptabel

  04 februari − De lockdown wordt na 8 februari 2021 nogmaals verlengd en daarmee blijft de benodigde omzet voor veel ondernemers uit, waardoor schulden voor hen nog verder oplopen. De Haarlemmermeerse VVD krijgt verontrustende signalen van ondernemers die door de kosten hun huis niet meer kunnen betalen. Voor de VVD maakt dit in ieder geval duidelijk dat de urgentie voor passende steunmaatregelen hoog is. Daarom hebben raadsleden Mark Achterbergh-Copier en Trudie van ’t Hull-Bettink spoedvragen gesteld aan het college van gemeente Haarlemmermeer. Lees verder

 • Meer steunmaatregelen voor onze ondernemers

  29 januari − In december was al duidelijk dat de tijdelijke lockdown langer zou duren. We vroegen het college naar mogelijkheden om meer ruimte en lucht te bieden voor onze ondernemers. Lees verder

 • Aandacht voor bereikbaarheid en leefbaarheid in Zwanenburg

  20 januari − Er komt een nieuw distributiecentrum in Zwanenburg. Bewoners maken zich daarom zorgen over het toenemende vrachtverkeer in het dorp. Lees verder

 • VVD ziet kans voor impuls toerisme. Sta 60 dagen per jaar AirBnB toe bij wijze van proef!

  © VVD Haarlemmermeer

  15 januari − Door het nieuwe verblijfsaccomodatiebeleid dat wethouder Marja Ruigrok voorstelt, wordt ruimte geboden voor AirBnB’s. Officieel mocht dat tot nu niet. Pieter-Jan de Baat daagt de Raad uit om meer ruimte mogelijk te maken dan het college voorstelt. Hij stelt voor niet direct in te zetten op het strenge maximum van 30 dagen per jaar, maar in te zetten op een verdubbeling; 60 dagen per jaar je woning/kamer kunnen verhuren via AirBnB. Lees verder

 • Plan B(ouwen) voor Rijsenhout

  14 januari − De Haarlemmermeerse VVD vindt dat het college moet blijven inzetten op het bouwen van woningen in Rijsenhout. Nu de rechter een negatieve uitspraak heeft gedaan, vraagt Beryl van Straten het college dan ook: ”Hoe gaan we nu verder? Is er een plan B?" Lees verder

 • Nieuwjaarswens: LEF

  08 januari − Tijdens de nieuwjaarsreceptie voegt fractievoorzitter Beryl van Straten jaarlijks een “groots en meeslepende” wens toe aan de gebruikelijke nieuwjaarswensen. Zo’n speciale wens sluit aan bij maatschappelijke of politieke ontwikkelingen. Voor het jaar 2021 heeft zij iedereen veel LEF toegewenst. Lees verder

 • Walk ’n Talk Economics: Amsterdam The Style Outlets met Marcel Herben

  04 januari − Met de serie Walk 'n Talk Economics gaan we samen op pad. Deze keer met Mark Achterbergh-Copier en Marcel Herben. Loop je mee? Lees verder

 • Met een prik naar een Gig?

  23 december − Veel meer beperkt dan nu in ons doen en laten kan bijna niet. Het is nodig; de besmettingen en ziekenhuisopnames lopen op en het is nog altijd niet duidelijk wat de beste maatregel is tegen verspreiding van het coronavirus. Wat we wel weten is dat we ons niet meer bezig hoeven te houden met die vraag wanneer het inenten tegen het coronavirus is voltooid. In de periode daar naar toe, zal er een periode komen dat een gedeelte van de mensen al is gevaccineerd en een deel nog niet. Testen is dan van groot belang om zaken meer mogelijk te maken. Dit laatste is belangrijk voor onze ondernemers maar ook als lichtpuntje aan het einde van een donkere tunnel van onmogelijkheden. Lees verder

 • Walk ’n Talk Economics met Gertjan de Jong over circulaire innovatie en olifantsgras

  20 december − In Haarlemmermeer draait de circulaire economie op volle toeren. Bij circulair zou je aan afvalverwerking kunnen denken, maar er kan zoveel meer. Afvalverwerking is achteraf. Er wordt steeds meer vooraf nagedacht over circulariteit: al bij de productie van artikelen. Dat vergt omdenken. Een van de omdenkers en aanjagers hiervan is Gertjan de Jong. Lees verder