MEER veiligheid: meer vrijheid

Zonder veiligheid is vrijheid een illusie. De toename van het aantal verwijzingen naar Halt, de toename van het aantal geweldsincidenten waarbij jongeren zijn betrokken versterken de VVD in onze inzet op lokale maar ook landelijke veiligheid.

We streven naar MEER  welvaart en vrijheid. Juist die welvaart en juist die vrijheid staan nu onder druk tijdens deze Coronacrisis.  En juist daarom zullen we moeten inzetten op MEER…. MEER ECONOMIE, MEER WERK, MEER WONINGEN en dus meer welvaart, EN MEER VEILIGHEID en dus meer vrijheid. 

 

Zonder veiligheid is vrijheid een illusie. De toename van het aantal verwijzingen naar Halt, de toename van het aantal geweldsincidenten waarbij jongeren zijn betrokken versterken de VVD in onze inzet op lokale maar ook landelijke veiligheid. Het is goed opgroeien in Haarlemmermeer en dat moet zo blijven. Het college en de BM zetten daarop in door o.a. campagnes, aanpak van HIC (high impact crimes) en het versterken van de keten zorg-en veiligheid. Uit rondgang langs de middelbare scholen in onze gemeente blijkt dat een betere samenwerking en ondersteuning van de (school)wijkagenten en inzet BOA’s rondom scholen een verbetering zou kunnen opleveren in de aanpak van grensoverschrijdend/strafbaar gedrag van jongeren. Wij hebben het college opgeroepen hier een hogere prioriteit aan te geven.

Ook hebben wij onze inwoners en andere partijen opgeroepen mee te praten over dit onderwerp. Ons meest recente politieke live cafe: VVDop1 stond geheel in het teken van Veiligheid en Straatcultuur. Via facebook konden tijdens de uitzending vragen worden gesteld. Je kunt hier terugkijken via onze 
website of via facebook.

Voor veiligheid is een schone leefomgeving een voorwaarde. Wij gaan dan ook de strijd aan met het storende zwerfafval rondom brengparkje. Van de zomer schreef ons raadslid Mark Achterbergh-Copier hier een 
artikel over. Inmiddels kunnen we eerste verbeteringen hier in signaleren, maar we zijn er nog niet!

 

Zonder veiligheid is vrijheid een illusie