MEER werk: Van werk naar werk

Om de impact van het wegvallen van werk en inkomsten die samenhangen met Schiphol zoveel mogelijk te verzachten, moet er volop ingezet worden op het begeleiden van mensen van werk dat wegvalt naar werk dat er nog volop is.

We streven naar MEER  welvaart en vrijheid. Juist die welvaart en juist die vrijheid staan nu onder druk tijdens deze Coronacrisis.  En juist daarom zullen we moeten inzetten op MEER…. MEER ECONOMIE, MEER WERK, MEER WONINGEN en dus meer welvaart, EN MEER VEILIGHEID en dus meer vrijheid.  

 

Corona laat zien hoe belangrijk Schiphol is voor onze lokale maar ook landelijke economie en werkgelegenheid. Ondanks dat sommige mensen overlast ervaren, zorgen de werkgelegenheid en inkomsten voor onze gemeente ervoor dat we tot nu toe veel moois in deze gemeente konden doen en ons voorzieningenniveau hoog is. Nu die werkgelegenheid wordt aangetast, mogelijk een verlies van 60.000 banen, en dus een deel van onze inkomsten, die samenhangen met Schiphol wegvallen, zullen we in de toekomst waarschijnlijk moeilijke keuzes moeten maken. Om de impact van het wegvallen van werk en inkomsten die samenhangen met Schiphol zoveel mogelijk te verzachten, moet er volop ingezet worden op het begeleiden van mensen van werk dat wegvalt naar werk dat er nog volop is. In sommige sectoren is er volop werk en kampt men met tekorten, de zorg, het onderwijs, de ICT sector. Dus MEER van WERK NAAR WERK (link naar artikel met onze oproep aan het college) begeleiden zal het komend jaar speerpunt moeten zijn. 

 

Van werk naar werk