MEER Verbinding: De noodzaak van een lokale partij met regionale en landelijke verbindingen

Haarlemmermeer is geen eiland. Om grote doelen te bereiken, is de inzet van een lokale partij met regionale en landelijke verbinding noodzakelijk.

Een begroting bespreken waarin de gevolgen van de Coronacrisis nog niet volledig zijn verwerkt voelt als onwerkelijk. De VVD vindt het echter wél belangrijk om duidelijk te maken waar we op moeten inzetten de komende jaren, juist om zo goed mogelijk uit deze crisis te komen. 

 

Het is een verhaal over MEER en over de noodzaak van een lokale partij mét regionale en landelijke verbindingen, vooral in deze crisistijd.
We streven naar MEER  welvaart en vrijheid. Juist die welvaart en juist die vrijheid staan nu onder druk tijdens deze Coronacrisis.  En juist daarom zullen we moeten inzetten op MEER…. MEER ECONOMIE, MEER WERK, MEER WONINGEN en dus meer welvaart, EN MEER VEILIGHEID en dus meer vrijheid. 

Dat kan je als lokale partij niet geheel zelfstandig bereiken. Haarlemmermeer is geen eiland. Om deze grote doelen te bereiken, is de inzet van een lokale partij met regionale en landelijke verbinding noodzakelijk. Een partij met lokale vertegenwoordigers, verspreid over de hele gemeente die dagelijks betrokken zijn en zich met hart en ziel inzetten voor de inwoners van onze gemeente, maar ook een partij met mensen die ook nog een regionaal en landelijk netwerk hebben om problemen aan te pakken en zaken voor elkaar te krijgen. Om korte lijnen te hebben met vertegenwoordigers en bestuurders in de Provincie en in Den Haag om bij hen aan te geven wat lokaal nodig is. 

 

VVD Lokaal Regionaal Landelijk