MEER woningen: Bouwen, bouwen, bouwen

De komende jaren zal het college moeten inzetten op commitment en geld vanuit Den Haag en vanuit de Provincie om onze woningbouw ambities waar te kunnen maken.

We streven naar MEER  welvaart en vrijheid. Juist die welvaart en juist die vrijheid staan nu onder druk tijdens deze Coronacrisis.  En juist daarom zullen we moeten inzetten op MEER…. MEER ECONOMIE, MEER WERK, MEER WONINGEN en dus meer welvaart, EN MEER VEILIGHEID en dus meer vrijheid. 

 

We zien dat er hard gewerkt wordt aan de bouw van nieuwe woningen en dat er een sprake is van een toename van het aantal woningbouw-projecten. Maar we zien ook dat we tegen een beperking aanlopen. Nieuwe initiatieven lopen vast op capaciteit van infra & financiële haalbaarheid door de vele diverse ambities (duurzaamheid, parkeren, groen, sociale huur en betaalbaarheid). Onze lokale Schaalsprong Wonen is onvoldoende om infra capaciteit op te lossen en om daarmee nog meer woningbouw mogelijk te maken. Dus zullen we als lokale partij met regionaal en landelijk netwerk moeten inzetten op commitment van Provincie en Rijk om onze lokale bouw ambities te realiseren. 

 

Dat vraagt wat van onze lokale bestuurders, namelijk een groot regionaal en landelijk netwerk en een duidelijke inzet op het gebruiken daarvan. De komende jaren zal het college moeten inzetten op commitment en geld vanuit Den Haag en vanuit de Provincie om onze woningbouw ambities waar te kunnen maken. Het CDA en de VVD hebben succesvol een initiatiefvoorstel om ook van onderop, vanuit de volksvertegenwoordigers, dit commitment van Provincie en Rijk af te dwingen. Alleen lokaal kunnen we dit niet oplossen dus ook hier zal de inzet van de partijen in de Haarlemmermeerse Gemeenteraad hard nodig zijn.

 

Zie hier het initiatiefvoorstel.