Afvalaanpak...zo kan het dus ook

De Haarlemmermeerse VVD fractie zet illegale dumping van restafval regelmatig op de agenda bij de Haarlemmermeerse Raad en College. Goed om onze ideeën voor verbeteringen nu overal in onze gemeente terug te zien!

Hoe bestrijd je illegale dumping van restafval op straat? Op 20 juli van dit jaar nam ons raadslid Mark Achterbergh-Copier ons mee in wat wij als fractie al gedaan hebben om ervoor te zorgen dat er maatregelen worden genomen die leiden tot verbetering. Sterk gemotiveerd om deze onwenselijke verrommeling van het straatbeeld tegen te gaan, hebben we inmiddels diverse ideeën aangedragen om te komen tot een oplossing. Lees hier het hele artikel.

Goed om te zien dat daar nu resultaten van zichtbaar zijn. Er zijn grotere bakken geplaatst en voorzien van duidelijk bestickering met QR-code waar en waarom je terecht kunt met je afval als de bakken vol zijn of waar je met grofvuil terecht kunt. De eerste resultaten zijn al zeker zichtbaar: opgeruimd staat netjes!