Meer ruimte, meer lucht: Wat kunnen we doen voor (Horeca-) Ondernemers?

Zoals het voor de ondernemers zoeken is naar mogelijkheden is dat ook zo voor onze fractie. Niemand heeft eerder voor deze situatie gestaan. De VVD vraagt het college onder andere om te kijken naar mogelijkheden om startende ondernemers te ondersteunen en/of vergunningverlening voor horeca versoepeld kan worden zodat dit tot minder kosten voor de ondernemers leidt.

In het voorjaar tijdens de intelligente lockdown en ook daarna heeft de VVD gevraagd voor meer lucht voor onze ondernemers en ook meer ruimte om te ondernemen.

Dat heeft onder andere geresulteerd in mogelijkheden voor uitstel van betalingen, meer ruimte voor terrassen en ook meer ruimte voor winkeliers richting de kerstdagen.

Trudie van ’t Hull-Bettink: ”Dat is mooi, maar we moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om onze ondernemers waar kan te ondersteunen.” 

Zoals het voor de ondernemers zoeken is naar mogelijkheden is dat ook zo voor onze fractie. Niemand heeft eerder voor deze situatie gestaan. De VVD vraagt het college onder andere om te kijken naar mogelijkheden om startende ondernemers te ondersteunen en/of vergunningverlening voor horeca versoepeld kan worden zodat dit tot minder kosten voor de ondernemers leidt. Ook grijpen wij dit moment van een toch wel langdurige ‘tijdelijke lockdown’ aan om te vragen naar de mogelijkheden om uitstel van betaling van gemeentelijke lasten voor ondernemers verder te verlengen.

Qua extra financiële ondersteuning is de gemeente afhankelijk van het rijk, maar door uitstel van betaling te verlenen en ruimte zoeken in procedures, zou er toch enige verlichting kunnen zijn.  Zie hier onder de vragen die we hebben gesteld:


Minder regels

Via oa de BBZ kunnen ondernemers financiële ondersteuning krijgen. Er moet een aanvraag proces doorlopen worden waarbij onder andere op basis van inkomsten uit vorige jaren wordt bepaald welk bedrag gecompenseerd kan worden. Ondernemers die begin 2019 zijn opgestart en nu door coronamaatregelen niet kunnen ondernemen, vallen hierdoor tussen alle regelingen in.

1.         Hoeveel aanvragen zijn gedaan voor de BBZ?

2.         Welke middelen zijn nog beschikbaar vanuit de BBZ?

3.         Hebben startende ondernemers zich gemeld bij het college voor financiële ondersteuning en hoe kunnen deze verder geholpen worden?

4.         Is er een mogelijkheid om het aanvraagproces voor de BBZ te versoepelen en hierdoor startende ondernemers ook te kunnen ondersteunen? 

5.         Hoe gaat het college het opnemen voor deze groep ondernemers?

 

Vereenvoudiging processen

Horeca-ondernemers zijn met de aanvullende corona maatregelen verplicht iemand aan te stellen voor de sociale hygiëne en moeten dit ook vermelden bij de aanvraag van vergunningen. Wanneer deze medewerker vertrekt (en in deze periode, is de kans daarop groot), moet de vergunning aangepast worden en brengt de gemeente hiervoor leges in rekening. Ondernemers hebben hierdoor zowel lasten van het extra personeelslid, als van de vergunning.

6.         Klopt het dat bij een vergunning aanvraag een persoon die verantwoordelijk is voor de sociale hygiëne moet worden vermeld en dat bij wijzigingen leges moeten worden betaald?

7.         Ziet het college mogelijkheden het vergunning proces te versoepelen, zodat een wisseling van personen op een functie voor beide partijen niet tot extra kosten leidt? 

 

Betalingsmogelijkheden

We hebben halverwege maart van dit jaar onder andere gevraagd of het mogelijk was om uitstel van betaling te verlenen voor gemeentelijke belastingen, gezien de liquiditeitsproblemen door coronamaatregelen van ondernemers. Termijnen zijn toen aangepast op basis van de verwachting dat de coronacrisis binnen enkele maanden voorbij zou zijn. Inmiddels weten we dat dit langer gaat duren. Tot 1 september was uitstel mogelijk en er worden geen doorbelastingen in verband met latere betalingen gedaan. We zijn inmiddels voorbij deze datum.

8.         Wat zijn de vooruitzichten dat het Rijk de gemeenten gaat compenseren voor de eventuele verlenging van uitstel van betaling?

9.         Indien dat mogelijk is, tot en met wanneer is dan uitstel van betaling mogelijk?