Economisch belang van luchthaven blijft onder de aandacht

Als gemeente hebben wij op het gebied van onze luchthaven ons ingezet voor het welzijn van onze inwoners. Dit betreft zowel het welzijn op het gebied van gezondheid van onze inwoners als het behoud van de banen van onze inwoners. We zien de afgelopen maanden veel berichtgeving over krimp van het aantal vluchten en Schiphol zelf komt nu met een plan.

"Dat zijn mooie ontwikkelingen. Je kan zien dat de inspanningen van ons college om het belang van onze inwoners te benadrukken werken. Tegelijkertijd zien we ook graag dat het belang voor de Haarlemmermeerse economie, die van de regio, maar ook van het hele land blijvend onder de aandacht blijft." zegt raadslid en woordvoerder luchthaven zaken Trudie van ‘t Hull-Bettink. Zij vroeg het college: "De inspanningen van ons college zullen er ongetwijfeld zijn om onze belangen te benadrukken. Hoe zorgen wij er voor dat naast maatregelen ter verbetering van de gezondheid er ook aandacht blijft voor het wel blijven varen van onze economie en dus ook de banen van onze inwoners?" 

Wethouder Luchthavenzaken Jurgen Nobel kan daar positief op antwoorden. "Goed dat die nachtvluchten en de Parallelle Kaagbaan lijken te worden geschrapt, maar ook het economisch belang blijven we ook onder de aandacht brengen bij de minister via de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) en gesprekken met de directie van Schiphol. Bijvoorbeeld door het belang te benadrukken voor aparte slots voor vrachtvluchten."


Het economisch belang blijft dus onder de aandacht. Dit is niet alleen van belang voor de werkgelegenheid van onze inwoners, maar juist ook voor de duurzame vooruitgang. Vorig jaar benadrukte van 't Hull: "Als VVD Haarlemmermeer zullen wij scherp in de gaten houden hoe we ervoor kunnen blijven zorgen, met elkaar, dat de belangrijke hub-functie die Schiphol vervult, stand kan houden. Zodat het logistieke knooppunt van wereldformaat dat zo belangrijk is voor onze economie en werkgelegenheid niet verloren gaat. Dat niet het aantal vliegbewegingen het (beperkte) uitgangspunt is, maar veiligheid en de mate van overlast voor gezondheid en milieu op de lange termijn."
https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/50235/krimp-mag-niet-de-duurzame-vooruitgang-belemmeren