Meer aandacht voor de holocaust in Haarlemmermeer

De lokale VVD wil meer aandacht voor de holocaust in Haarlemmermeer. Aanleiding vormen de uitkomsten uit recent onderzoek: een steeds grotere groep mensen weet niet wat de holocaust is of twijfelt of dit echt zo gebeurd is. Vanuit de VVD-fractie wordt verbolgen gereageerd. Initiatiefnemers Marten Boels en Henriët van den Berg willen dat de gemeenteraad zich actiever gaat inzetten om de holocaust te herdenken en daarbij scholen te betrekken.

Raadslid Henriët van den Berg: “Ik vind het echt afschuwelijk om te lezen dat zo weinig jongeren weten wat de holocaust inhoudt”.

 

Om meer aandacht voor de holocaust te vragen, hebben de VVD-ers afgelopen donderdag een motie ingediend met een concreet voorstel. Raadslid Marten Boels: “We willen vanaf volgend jaar bij de zeven monumenten in Haarlemmermeer een herdenkingsmoment hebben. En we kunnen daar goed scholen bij betrekken.”

 

De motie is donderdagavond 2 februari in de gemeenteraad besproken.

 

Eerder was het VVD’er Rob Koster die met zijn motie een meerderheid kreeg voor de aanleg van diverse gedenkkeien in onze gemeente. Zie hier het artikel uit 2017.