Motie “gedenkkeien” van de VVD met ruime meerderheid aangenomen

Jaarlijks herdenken wij de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog door op 4 mei twee minuten stilte in acht te nemen. Dat gebeurt in Haarlemmermeer op verschillende plekken waarbij het ons is opgevallen dat het aantal mensen dat naar één van de herdenkingsplekken komt jaarlijks toeneemt.

Aan de andere kant kunnen we echter ook constateren dat het aantal mensen die de 2e Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt, afneemt en daarbij voeren we een discussie over de woorden die bij de herdenking worden uitgesproken. De meningen over met name de woorden die worden uitgesproken zijn enorm verdeeld en dit leidt, volgens de VVD, de aandacht te veel af van het doel van dodenherdenking.

Met die insteek heeft de VVD het initiatief genomen een motie gedenkkeien voor 2e Wereldoorlog slachtoffers in te dienen. Het doel van de motie is om eerst een inventarisatie te maken van alle 2e Wereldoorlog slachtoffers die in Haarlemmermeer zijn opgepakt en die de 2e Wereldoorlog niet hebben overleefd. Als die inventarisatie is afgerond kan de Raad van Haarlemmermeer besluiten of en in welke mate wij op een permanente wijze deze slachtoffers een blijvende herinnering kunnen geven op één of meerdere plekken in onze gemeente.

Over de motie en dit initiatief is door de Raad op een inhoudelijk nette wijze gediscussieerd waarbij wij ons realiseren dat dit een beladen onderwerp is. Door de slachtoffers mogelijk een blijvende herdenkingsteen te geven, menen wij dat we tastbaarder maken waarom wij dodenherdenking houden. Bovendien slaan wij hiermee een blijvende brug tussen wat ooit gebeurd is en het heden. Tot slot vergroot dit het historisch bewustzijn van wat er in de 2e Wereldoorlog in Haarlemmermeer gebeurd is en krijgen wij een idee van het aantal slachtoffers dat in onze gemeente te betreuren was. De motie is met een zeer grote meerderheid van de Raad aangenomen en wij zijn benieuwd naar de uitkomst hiervan alsmede naar de vervolgdiscussie die dan gevoerd zal gaan worden.