Een groots plan realiseren; stap voor stap

De mooie plannen bij het stationsgebied Hoofddorp, zien we graag gerealiseerd. Het is een groots ambitieus plan waarbij we graag vinger aan de pols houden. Fractievoorzitter Beryl van Straten riep de raad met succes op om de ontwikkeling "Stap voor Stap" in te zetten.

De lokale VVD is enthousiast over de plannen bij het stationsgebied. "Er zijn vele knoppen om aan te draaien als we de woningnood willen verminderen. Deels ook knoppen waar wij als gemeente niet aan kunnen draaien. Voor de lange en middellange termijn is er maar één knop: het bouwen van heel veel woningen, het liefst duizenden woningen. Gelukkig wonen wij in een gemeente waar dat nog mogelijk is en waar wij ook nog eens slim kunnen bouwen met een goede ontsluiting. Met het verdichtingsplan Stationsgebied worden onze ambities, onze dromen om veel woningen te bouwen en daarmee de woningnood te verminderen, omgezet in plannen. Met dit plan kunnen we het verschil maken." Beryl van Straten over de plannen (zie hier voor het volledige artikel)

Het Verdichtingsplan Stationsgebied Hoofddorp een ambitieus plan is met bijbehorende risico’s en onzekerheden. In de plannen die voorgelegd zijn door het college is niet duidelijk op wat voor manier de raad weloverwogen besluiten kan maken op veranderende situaties tijdens de ontwikkeling van het stationsgebied. Denk aan bijvoorbeeld als de doortrekking van de Noord/Zuid-lijn niet doorgaat of aanzienlijk duurder wordt of wanneer er geen of onvoldoende Rijksbijdrage komt voor investeringen in de weginfrastructuur en de onrendabele top van de gebiedsexploitaties.

Met het VVD voorstel dat unaniem door de raad is aangenomen, zal het College de raad nu “Stap voor Stap” meenemen, zodat indien nodig tijdig bijgestuurd kan worden op onverwachte ontwikkelingen.