Concrete plannen om woningnood in Haarlemmermeer te verminderen

Er zijn vele knoppen om aan te draaien als we de woningnood willen verminderen. Deels ook knoppen waar wij als gemeente niet aan kunnen draaien. Voor de lange en middellange termijn is er maar één knop: het bouwen van heel veel woningen, het liefst duizenden woningen. Gelukkig wonen wij in een gemeente waar dat nog mogelijk is en waar wij ook nog eens slim kunnen bouwen met een goede ontsluiting. Met het verdichtingsplan Stationsgebied worden onze ambities, onze dromen om veel woningen te bouwen en daarmee de woningnood te verminderen, omgezet in plannen. Met dit plan kunnen we het verschil maken.

We hebben het college steun gegeven voor dit plan en daarbij nog enkele belangrijke punten meegegeven:

  • Er zal geld vanuit het Rijk en de regio bij moeten. Dat vraagt ook om bestuurders met een goed regionaal en landelijk netwerk. Gelukkig heeft de Haarlemmermeerse VVD zulke bestuurders;
  • Er zal flink samengewerkt moeten worden, vooral ook met de ondernemers die actief zijn in de plangebied, zoals in Graan voor Visch Zuid. De heer Hoeke sprak hierover in en heeft het mooi verwoord: geef de ondernemers zo snel mogelijk meer duidelijkheid en betrek hen bij de verdere uitwerking;
  • Omdat de bouw van zoveel woningen dichtbij OV wordt gepland en tevens wordt ingezet op meer fiets- en looppaden, wordt de keuze hoe onze inwoners zich willen verplaatsen verruimd en dat past bij de uitgangspunten van de VVD. Wij roepen het college op de auto niet weg te pesten uit Hoofddorp centrum, de toegankelijkheid voor auto's blijft een uniek kenmerk van onze gemeente en dat moet zo blijven;
  • Bovendien zal de unieke identiteit van onze gemeente behouden moeten blijven: wonen en werken met ruimte. dat betekent voldoende aandacht voor groen in het plangebied, dat komt ook uit de participatie;
  • Tenslotte roept de VVD het college op om lessen te leren uit de omlegging van de A9, dat project is qua samenwerking, financiële risico's etc vergelijkbaar dus daar kunnen we van leren.