VVD blijft kritisch op aanpak VANG

Afval: We hebben er allemaal elke dag mee te maken en spreken er regelmatig over. Nu deze week de eerste stappen worden gezet voor de uitrol van de nieuwe afval-aanpak, helemaal. De VVD is kritisch op deze aanpak. Afgelopen donderdag heeft Trudie van ‘t Hull-Bettink namens onze fractie dat nog weer eens naar voren gebracht:

VVD kritisch op aanpak 

"..We willen dus graag nog benadrukken dat we onze zorgen hebben over het eens in de 4 weken ophalen van de restafvalbakken. Goed dat er nu maatwerk is om er voor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met jonge kinderen met luiers of mensen met veel medisch afval, maar de zorgen om stankoverlast en onhygiënische situaties zijn er nog steeds.  Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de bijplaatsingen bij brengparkjes waar wij regelmatig aandacht voor vragen. Ondanks de vele genomen maatregelen, is dat probleem nog niet onder controle.

Wanneer je dan kijkt waarom we dit allemaal doen, komt de vraag toch op of bronscheiding nog steeds de beste methode is. Ook lettende op de landelijke ontwikkelingen in andere gemeenten. Toch steeds meer gemeenten stappen over op nascheiding."Aldus Trudie van ‘t Hull-Bettink. 

Evaluatie voorjaar 2022 belangrijk voor verdere uitrol

Deze zaken hebben we ook al aangehaald (zie dit artikel van mei vorig jaar) bij de vaststelling van de aanpassing van de VANG (Van Afval Naar Grondstof-methode) en hebben we ook de toezegging van de wethouder een evaluatie een jaar na de invoering te krijgen en dat zij ontwikkelingen op het gebied van bron- vs nascheiding goed in de gaten blijft houden. 

Doelstelling is om meer circulair te worden, met draagvlak en aanvaardbare kosten. Dit is ook exact wat we teruglezen in de reactie van het college van mei 2021 en we lezen daar ook dat we niet na een jaar na invoering maar zelfs al begin 2022 de evaluatie kunnen bespreken met elkaar.

We gaan het bij het bespreken van die evaluatie dan ook graag hebben over de effectiviteit van bronscheiding, het draagvlak en de mate van overlast. 

Communicatie

"Wat dit moment dan ook mooi mogelijk maak zo bij de start van invoering is om het college nog extra op het hart te drukken goed aandacht te hebben voor draagvlak bij onze inwoners. 

Raadslid van 't Hull-Bettink: "Wij zien de evaluatie graag tegemoet. Op dit moment krijgen wij veel klachten van mensen uit bijvoorbeeld Nieuw-Vennep. We willen en kunnen nu geen definitieve conclusies trekken, maar dat belooft weinig goeds"
Lees hier meer over de nieuwe afval-aanpak van onze gemeente.