Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2022-2026

Haarlemmermeer is een gemeente ontstaan uit optimisten, pioniers en harde werkers; juist die identiteit en mentaliteit koesteren we en blijven we stimuleren.

De komende jaren willen we ons, met jouw steun, inzetten voor een Gemeente.....

 • met een bruisend stadshart, omringd door polderdorpen met hun eigen aantrekkelijk centrum.
 • waar het veilig is; waar je zonder angst over straat kan, ook ’s avonds.
 • waar criminaliteit niet loont omdat criminelen worden opgepakt en worden gestraft.
 • waar mensen weten wie de wijkagent is en die wijkagent makkelijk kunnen aanspreken.
 • waar het fijn is om te wonen, om op te groeien, om te werken en om ouder te worden omdat er ruimte is.
 • waar je keuze hebt uit diverse woningen en waar nog volop betaalbare woningen worden gebouwd. •
 • waar mensen elkaar kennen en zich actief inzetten voor verenigingen en voor elkaar.
 • waar veel te doen is op het gebied van sport, recreatie, cultuur en natuur.
 • waar het fijn is om te ondernemen omdat er ruimte is; letterlijk maar ook figuurlijk; er is ruimte om te pionieren, om te innoveren, onnodige en belemmerende regels worden geschrapt.
 • waar nog volop mogelijkheden zijn om te worden wie je bent, waar de kansen voor het oprapen liggen.
 • waarin vrijwilligers worden gekoesterd en gewaardeerd om hun positieve bijdrage.
 • die ook voor toekomstige generaties bewoonbaar en aantrekkelijk blijft;
 • die bij de tijd is en zich op tijd aanpast.
 • waar we pragmatisch omgaan met klimaatveranderingen;
 • waar we droge voeten blijven houden.
 • waar aandacht is voor een goede gezondheid voor iedereen.
 • waar je waar krijgt voor je belastinggeld; waar de wegen en het groen goed worden onderhouden.
 • waar je keuzes hebt; keuzes om je te verplaatsen te voet, per fiets, per auto, met het OV, met de boot, per vliegtuig per trein en per metro.
 • waar alle dorpen goed bereikbaar zijn.
 • waar we een vangnet hebben voor de mensen die dat echt nodig hebben en waar we verder iedereen stimuleren om te werken en zich te ontwikkelen.
 • die weerbaar is, ook als we worden getroffen door een pandemie