Behoud van identiteit

Omdat Haarlemmermeer een gemeente is met 31 Dorpen is het belangrijk om aandacht voor de diverse dorpen te hebben. VVD is voorstander van behoud van het landelijk karakter in de kleine dorpen. Veel kleine dorpen hebben een eigen identiteit en dat heeft waarde en dient in stand te blijven. Elk dorp verdient een bruisend hart - er is altijd iets te doen-. Daarbij moet worden ingezet op zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van maatschappelijk vastgoed zoals dorpshuizen en sportaccommodaties etc. Inwoners van kleine kernen moeten zo veel mogelijk voorrang krijgen bij de verdeling van sociale woningbouw in hun dorp. In Zwanenburg en Rijsenhout wordt extra aandacht gevraagd voor woningbouw, ook waar dat nu beperkt is door landelijke geluidscontouren (de LiB-zone). Bij Provincie en Rijk wordt nadrukkelijk blijvend aangedrongen op vergunningverlening voor woningbouw. Voor die dorpen die aan de Ringdijk liggen wordt het Ringdijkbeleid voortvarend uitgevoerd zodat we de verkeersveiligheid verbeteren en de mogelijkheden voor (water)recreatie optimaal benutten.

Stadscentrum Hoofddorp

De komende 10 jaar verandert er veel in stadscentrum Hoofddorp Er worden ruim 5.000 woningen gebouwd en daarmee wordt Hoofddorp bijna een stad met 100.000 inwoners. Het stadscentrum Hoofddorp krijgt een stedelijke allure waarbij voor de VVD vooral sfeer, groen en identiteit belangrijk zijn. Het stadscentrum speelt ook een grote rol voor omliggende dorpen (als Nieuw-Vennep, Zwanenburg en Badhoevedorp) uit Haarlemmermeer. Waar onze inwoners voor de gezelligheid nu nog naar Haarlem of Amsterdam gaan, zal het stadscentrum Hoofddorp deze rol in de toekomst steeds meer (kunnen)overnemen. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente blijft inzetten op goede communicatie met de ondernemers en omwonenden tijdens de bouwperiode.

Meer sfeer en gezelligheid:  

 • Wij willen meer sfeer en gezelligheid in het stadscentrum en we zijn voor de ontwikkeling van een horecaplein.
 • Wij willen dat de gemeente zich proactief inzet om een club of discotheek naar het stadscentrum te halen.
 • Wij willen meer ruimte voor terrassen en mogelijkheden voor horecaondernemers. Om onze sterke positie uit te breiden wordt een heldere positionering van het huidige winkelgebied bepaald. 
 • Wij vinden een goede samenwerking tussen verschillende stakeholders (vastgoedontwikkelaars, ondernemers, bewoners, cultuursector enz.) noodzakelijk.

Goede bereikbaarheid:

 • De kwaliteit en identiteit van het stadscentrum zit volgens ons in een uitstekende bereikbaarheid, voldoende parkeermogelijkheden voor zowel auto, fiets als OV.
 • Er zal snel een goede en veilige fietsenstalling in het centrum moeten komen. 
 • Wij willen dat de gemeente samen met marktpartijen zorgt voor een goede routering en minimaal drie grote parkeergelegenheden (500+ parkeerplekken) die ondergronds of inpandig zijn om de kwaliteit van het stadscentrum te garanderen en de ruimte optimaal te benutten.
 • Omdat niet iedere ontwikkelaar in de gelegenheid is om op eigen terrein parkeerplaatsen te realiseren willen wij dat de gemeente het mogelijk maakt voor marktpartijen om financieel bij te dragen aan deze grote gemeenschappelijke parkeergelegenheden.
 • Het behoud van lage parkeertarieven in het centrum is cruciaal voor de ondernemers in het centrum.

Meer groen en kunst

 • Een openbare ruimte met groen en kunst zorgt voor een prettige omgeving.
 • Wij zijn voorstander van een investeringsplan dat samen met ontwikkelaars wordt opgezet om de kwaliteit van onder andere kunst en groen te waarborgen.