Veilig, Snel en Comfortabel

Haarlemmermeer is een gemeente in beweging. Bewegen in figuurlijke zin, er moeten veel woningen worden bijgebouwd en letterlijk omdat de Haarlemmermeers veel gebruikmaken van fiets openbaar vervoer en auto. Verplaatsen en reizen is een belangrijk onderdeel van het leven in onze gemeente. Voor werk, om naar school te gaan, om mensen te bezoeken, voor mantelzorg of voor vakantie, iedereen is in beweging. De VVD Haarlemmermeer vindt dat iedereen zelf mag kiezen welk vervoermiddel hij of zij wil gebruiken. Om te zorgen dat Haarlemmermeerders in de toekomst ook een keuze kunnen maken op welke manier zij willen reizen heeft de VVD Haarlemmermeer drie speerpunten: veiligheid, zonder vertraging en comfortabel.

Waar je je snel kan verplaatsen

  • Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en ov. Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming. En voorkomen we onnodige uitstoot door file.
  • In Haarlemmermeer moet je in alle kernen met zo min mogelijk vertraging op de weg kunnen bewegen. Daarvoor moeten we investeren in wegen en fietspaden, nu en in de toekomst. Nu omdat er bestaande knelpunten zijn bijvoorbeeld bij de Bennebroekerweg. In de toekomst om te zorgen dat de nieuwe woningbouw niet leidt tot nieuwe verstoppingen van wegen en bedrijven bereikbaar blijven.
  • De inzet stopt niet bij de gemeentegrenzen. Door goede samenwerking met onze buurgemeentes kunnen we de doorstroom nog verder verbeteren, voor auto, fiets en openbaar vervoer.

Waar je je veilig kan verplaatsen

  • Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. Iedereen moet veilig aan het verkeer deel kunnen nemen in Haarlemmermeer. Dit betekent dat we investeren in het veiliger maken van de wegen met bijvoorbeeld losliggende fietspaden en in de handhaving van verkeersovertredingen. Daarnaast willen wij ook op een positieve manier het gedrag van weggebruikers beïnvloeden 893(nudging), door bijvoorbeeld het plaatsen van boorden die automobilisten belonen met een smiley als ze zich aan de snelheid houden. 

Waar je je comfortabel en innovatief kan verplaatsen

  • Niet iedereen wil of kan zich met een auto verplaatsen. Comfortabel betekent dat er voor alle mensen een betaalbare en goed manier is om van deur tot deur te reizen. Dit doen we door in te zetten op het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, ruimte te bieden aan nieuwe vervoersconcepten als deelauto’s en deelscooters. De fijnmazigheid van het openbaar vervoer is een zorgpunt in Haarlemmermeer en zal door het effect van de Coronapandemie op het openbaar vervoer de aankomende periode alleen maar meer onder druk komen te staan. Bij het maken van keuze moet het belang van kwetsbare groepen in onze gemeente die vaak afhankelijk zijn van (aanvullend) openbaar vervoer zwaar worden meegewogen.
  • Van experimenteren kan je leren; om verder te komen op deze thema’s is ruimte nodig voor innovatie. Voor het opzetten van kleine en grootschalige projecten om op nieuwe manieren bestaande knelpunten op te lossen. Niet alleen met partners binnen de gemeente Haarlemmermeer, maar juist ook met onze buurgemeente, regio verbanden (vervoersregio), Provincie en Rijk.
  • Goede bereikbaarheid is een belangrijk pluspunt van onze gemeente. Binnen onze gemeente hebben we een goed netwerk voor zowel auto, fiets als OV. Om onze bereikbaarheid verder te versterken, willen wij de Noord/Zuidlijn doortrekken naar Hoofddorp. Dit zorgt voor een economische impuls, voor een verbetering van ons vestigingsklimaat en voor een positieve toevoeging voor onze inwoners.

Waar voldoende parkeerplaatsen zijn

  • Door te kijken naar een juiste balans tussen woongenot en groen, kijken wij hoe we voldoende parkeergelegenheid kunnen realiseren. Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar hoognodig om op werk te komen of te kunnen mantelzorgen. Bij nieuwbouw streven we naar parkeren op eigen terrein.
  • We helpen winkeliers door duidelijke afspraken te maken over parkeerbeleid; bijvoorbeeld door het stimuleren van dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Door slimme afspraken te maken kunnen we parkeergarages van kantoren en bedrijven in het centrum op 928 koopavonden, zaterdagen en koopzondagen gebruikt worden. Zo zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van winkelgebieden.