Veilig zijn, veilig voelen

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Haarlemmermeer veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat het niet alleen veilig is, maar eenieder zich ook veilig voelt. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. We zetten daarbij in op preventie, maar waar dat nodig is, zal daadkrachtig worden opgetreden. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

  •  Om actief op te treden tegen grensoverschrijdend crimineel gedrag, is de hulp van de inwoners van Haarlemmermeer van wezenlijk belang. Wij steunen dan ook initiatieven die burgers ontplooien om hun buurt veiliger te maken.
  • Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen. Ook overige hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar.
  • De politie en onze handhavers moeten zichtbaar zijn in onze gemeente. Wij willen daarom investeren in zichtbaarheid en bereikbaarheid van onze politie en handhavers. De wijkagent hoort thuis in de wijk en is direct aanspreekbaar voor de inwoners. Een wijkagent is de verbinder in de wijk, op de scholen en bij verenigingen
  • Onze handhavers verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Indien nodig gebruiken zij stroomstootwapens, wapenstok en/of pepperspray. Ook willen we dat ze gebruik kunnen maken van technologie zoals cameratoezicht en bodycams om hun veiligheid en die van onze inwoners en hulpdiensten in de gemeente te vergroten.
  • Door een intensievere samenwerking tussen gemeente, handhaving en politie wordt gewerkt aan het verhogen van de meldings- en aangiftebereidheid.
  • In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld tegen LHBTI’s keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.