Goed onderwijs

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij.

 • Vroeg- en voorschoolse educatie is een speerpunt van beleid. Door eventuele (taal)achterstanden vroegtijdig te signaleren en op te lossen, krijgt ieder kind dezelfde kansen in basis- en voortgezet onderwijs.
 • Wij moeten voorkomen dat kinderen ouder dan 18 jaar zonder startkwalificatie niet in beeld zijn bij de gemeente. Deze kinderen hebben recht op adequate ondersteuning zodat ook deze kinderen een goede kans hebben om zich een positie te verwerven in de samenleving.
 • Het aantal thuiszitters, kinderen die geen of in onvoldoende mate onderwijs aangeboden krijgen, is onveranderd hoog. De gemeente moet zorgen dat scholen en hun partners meer 641 samenwerken en meer zeggenschap krijgen om effectiever en pro-actiever te handelen.
 • Het onderwijs is een plek waar een gezonde leefstijl kan worden aangeleerd: dagelijks bewegen, niet roken, gezond eten. Wij willen scholen ondersteunen in het halen van de doelstelling jongeren te stimuleren een gezonde leefstijl aan te houden.
 • (Basis-)scholen hebben een centrale positie in de wijken. De functie van het schoolgebouw kan gekoppeld worden aan andere sociale behoeften in een wijk, zoals bijvoorbeeld een wijkcentrum voor ouderen. 1
 • We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente controleert daarom of scholen zich aan de wet houden: ouders kunnen hun kinderen bij meerdere scholen aanmelden, vanaf 3 jaar oud.
 • School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.
 • De gemeente blijft in nauw overleg met scholen om verruwing, verharding en criminaliteit (dragen van messen, dealen van (soft)drugs tegen te gaan. De gemeente treedt daarbij normerend op en geeft duidelijk aan welk gedrag niet acceptabel is, door middel van campagnes en dergelijk (zoals bijvoorbeeld YouChoose).
 • De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt.
 • Het is belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld kiss and ride parkeerplekken.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de schoolgebouwen. Deze gebouwen moeten stimuleren en inspireren tot leren. Daarbij voldoen de nieuwe schoolgebouwen aan de eisen van een gezond en duurzaam gebouw.
 • Het financieren van gebouwen voor (commerciĆ«le) kinderopvang is geen taak van de gemeente en daarom moet de gemeente daarvan afzien.