Betaalbare zorg die werkt

Het uitgangspunt voor de VVD is dat inwoners van Haarlemmermeer zelfstandig kunnen leven en regie voeren op hun eigen leven. Niet voor elke inwoner is dit haalbaar en dan springt de gemeente bij. Mensen die (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunnen leven of de regie niet meer zelf kunnen uitvoeren moeten terug kunnen vallen op de gemeente. Iedereen die zorg nodig heeft moet die zorg ook kunnen krijgen, zeker na deze zware corona periode. Hulp moet zo dichtbij huis mogelijk worden georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven.

  • Het uitgangspunt blijft dat we de zorg verlenen met de middelen die we daarvoor van het Rijk krijgen.
  • We staan achter de lobby voor meer geld vanuit het Rijk om aan onze zorgplicht te voldoen, maar we kijken ook kritisch naar hoe de gemeente het geld aan zorg nu besteed.
  • Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven passend is.
  • Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom spreken we met zorgorganisaties af hoelang dit mag duren.
  • Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken, buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen we voor basisondersteuning in het dagelijks leven.
  • We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, zodat het past bij hun wensen. Dat is goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb).
  • We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en informatie, bijvoorbeeld een WMO-loket.
  • Welzijnsorganisaties onderhouden contact met mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. Daarbij zetten we vrijwilligers in en organiseren we logeermogelijkheden om lucht te brengen.
  • Als inwoners zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen daarheen op weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners bij de huisarts, huisartsen en sociale wijkteams. Zij wijzen hen door naar de juiste ondersteuning.
  • Voormalig dak- en thuislozen en mensen met psychische problematiek hebben vaak moeite met het vinden van geschikte woonruimte. Hierdoor blijven zij langer in een instelling wonen dan nodig, waardoor er wachtlijsten ontstaan. We willen daarom meer zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding organiseren, zodat mensen eerder hun plek terugvinden in de samenleving.