Veel werk, Fijn wonen

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. Haarlemmermeer maakt onderdeel uit van de sterkste economische regio van Nederland. Hierdoor was de werkloosheid laag. Door de Coronapandemie is de lokale economie hard getroffen, waaronder de grootste werkgever Schiphol. Hierdoor zijn er veel banen verloren gegaan. Wij zetten daarom in op:

Veel Werk

 • Inwoners die hun baan zijn kwijtgeraakt, de mogelijkheid geven om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Daarbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer.
 • Het voorkomen dat werknemers hun baan kwijtraken door middel van scholing. Samenwerken met de regio is daarbij essentieel.
 • Het voorkomen van instroom in de bijstand en/of de schuldsanering voor natuurlijke personen en zelfstandig ondernemers. De bijstand is een vangnetvoorziening.
 • De economie en de arbeidsmarkt zijn blijvend veranderd. Dit vraagt om flexibiliteit qua kennis en vaardigheden van werknemers. Dat betekent dat werknemers en zelfstandig ondernemers ook mee moeten kunnen veranderen. Een goed voorbeeld daarvan is de steeds groter wordende rol van de automatisering in de logistiek. Dit vraagt om investering in bijscholing en omscholing. De werknemer moet zélf in de mogelijkheid zijn om zich om te scholen naar ander werk.
 • Samenwerking tussen de publieke- en de private sector zoals het Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam, waar wordt ingezet op de toegang voor bij- en omscholing voor iedereen, is belangrijk.
 • Waar de stap naar regulier werk te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken.
 • Werkzoekenden die niet willen meewerken aan het zoeken naar nieuw werk, worden met een formele sollicitatieplicht alsnog gestuurd op het zo snel mogelijk vinden van werk. Wij staan voor handhaving van de regels en de gemeente Haarlemmermeer moet dan ook consequenties verbinden aan inwoners die geen verantwoordelijkheid nemen om actief naar ander werk te zoeken.
 • Inwoners die in de schulden dreigen te raken, dienen goed geïnformeerd te worden hoe dit te voorkomen. Indien nodig kan de gemeente dan middelen inzetten, zoals begeleiding of een budgetcoach.
 • Van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen, verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving.

Fijn wonen dicht bij werk

 • Groen in de wijken. Groen is een belangrijk middel om een betere, gezondere leefomgeving te realiseren, recreatie te stimuleren en tegelijkertijd te zorgen voor klimaatbestendigheid en biodiversiteit.
 • Schone Wijken. Inwoners kunnen afval zo mogelijk in hun buurt kwijt. Daarbij streven we zoveel naar hergebruik en recycling.
 • Betaalbaar parkeren en uw auto makkelijk bij uw huis parkeren
 • Uw auto makkelijk bij uw huis parkeren
 • De gehele Randstad makkelijk bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. (20 min city) Noord/Zuid lijn
 • Goede voorzieningen (Winkels, zorgcentra)