Duurzaamheid stimuleren

Duurzaamheid is nodig maar moet niet afgedwongen worden. Duurzame trajecten worden gefaciliteerd. Duurzaamheid komt niet alleen van de overheid; duurzaamheid begint bij jezelf. Eigen initiatief moet worden beloond en samen met je omgeving verduurzamen zorgt bovendien voor een belangrijke sociale investering om de energietransitie succesvol te maken.

Duurzaam ondernemen 

  • Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Haarlemmermeer in 2050. Door energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie.
  • Haarlemmermeer kan als logistiek knooppunt een grote bijdrage leveren aan het klimaatakkoord van Parijs. De gemeente moet zich focussen op creatieve en duurzame oplossingen.
  • We hanteren hierbij het principe: de vervuiler betaalt. De energietransitie biedt kansen voor economische groei.
  • Maar de energietransitie moet wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers plaats vinden. 
  • Landelijk blijven we aandringen op kernenergie. Lokaal is het uitgangspunt Zon op het dak, groen op het land. 

Duurzaam wonen

  • Klimaatverandering raakt ons allemaal. We moeten inzetten op schonere energie en onze wijken zo inrichten dat we de gevolgen van de klimaatveranderingen, zoals hevige regenbuien, kunnen opvangen.
  • Op weg naar schone energie betekent ook onze huizen verwarmen op een duurzame manier. We stimuleren om huizen van-het-gas-af te helpen, maar alleen wanneer dat haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar kan.
  • Geen windmolens zonder draagvlak in Nieuw Vennep, Lisserbroek en Abbenes