Trots op Schiphol

Schiphol speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid van onze regio met Europa en de wereld. De luchthaven brengt naast werkgelegenheid echter ook een zekere overlast met zich mee. Wij realiseren ons goed dat de luchthaven lusten en lasten met zich meebrengt en dat een balans tussen leefbaarheid en economische groei een blijvende inspanning vraagt. Onze gemeente heeft in het Aldersakkoord afspraken gemaakt over het maximaal aantal vluchtbewegingen. De VVD wil zich aan deze afspraken houden.

  • Wij zetten in op het behoud van onze mainport functie en daarmee de banenmotor voor onze inwoners en de economische positie van onze gemeente.
  • Wij stellen als voorwaarde dat de luchthaven zich proactief blijft inspannen voor schonere, stillere en milieuvriendelijkere vliegtuigen. Door een stillere en schonere vloot houden we de omgeving leefbaar, de economie draaiend en is er ruimte voor meer woningbouw doordat de geluidshinder afneemt. Wij blijven inzetten op innovaties als elektrisch taxiën, geluidsadaptief bouwen en hinder beperkende maatregelen zoals slimmere aanvliegroutes.
  • Wij willen dat Lelystad Airport zo snel mogelijk opengaat. Op die manier kunnen vakantievluchten vanaf Lelystad worden uitgevoerd en kunnen vluchten die meer bijdragen aan onze lokale en nationale economie vanaf Schiphol vliegen. Naast het economische voordeel zorgt de opening van Lelystad airport voor een eerlijkere verdeling van de hinder. (Gemiddeld worden er in onze regio 100.000 mensen gehinderd bij een vlucht terwijl in de omgeving van Lelystad gemiddeld 150 mensen hinder ondervinden.)
  • Wij willen dat het Rijk grondgeluid erkent als vorm van hinder.
  • Wij willen dat het Rijk de plannen voor een eventuele extra landingsbaan (tweede Kaagbaan) schrapt. Deze extra baan houdt de woningbouw in onder andere Rijsenhout tegen.