Bijzondere ALV met Minister Stef Blok

Bijzondere ALV met minister Stef Blok

Maandag 2 november vond de ALV van VVD Haarlemmermeer plaats. Een belangrijk agendapunt was de voorgestelde structuurwijziging binnen onze partij. Deze komt onder meer voort uit de wens om het debat en het gesprek binnen onze partij verder te stimuleren. Dit onderwerp zal de komende tijd binnen de partij nog verder besproken worden.

Na de sluiting van de vergadering was het woord aan minister Stef Blok, die zijn werkbezoek aan de regio bij ons afsloot.

Wachtlijsten

Veel aanmoediging om een goed gesprek te voeren was er niet nodig. Want waarom hebben wij zulke lange wachtlijsten voor woningzoekenden? En hoe zit dat nou met de voorrang van statushouders? De minister zette de visie van de VVD op de woningmarkt helder uiteen en hoe we dit terugzien in het huidige kabinetsbeleid. “We hebben de grootste sociale woningbouw sector ter wereld”,  aldus de minister. Dat leidt onder meer tot “scheefwonen”, mensen die gezien hun inkomsten zouden kunnen doorstromen naar een duurdere woning, blijven zitten. Hierdoor komt er onvoldoende ruimte voor nieuwe woningzoekenden.

Bovendien veroorzaakt het stagnatie in de bouw van woningen voor woningzoekenden met een inkomen dat net boven de sociale huurgrens uitkomt. De minister zet zich in om deze knelpunten met maatregelen weg te nemen.

Afschaffing voorrang statushouders

Krijgen vluchtelingen en statushouders voorrang? Nee, de minister gaf  aan dat inmiddels is besloten de voorrang, waarover zoveel te doen is, af te schaffen. Over ongeveer een half jaar kunnen we hierover nieuwe wetgeving verwachten.

Bouwen in “geluidshinder” zones

Verder werden er vragen gesteld over het mogelijk maken om te bouwen in de geluidshinderzones rond Schiphol waarvoor nu een bouw verbod geldt. De VVD Haarlemmermeer dringt al langer aan op het opheffen van deze belemmeringen. Dit onderwerp wordt door de VVD in Den Haag binnenkort besproken met de nieuwe staatssecretaris.

Goed gesprek en gezellige afsluiting

Uit de zaal kwamen kritische vragen en het debat met de minister werd niet geschuwd. Al met al een bijzondere Algemene Ledenvergadering die werd afgesloten met een drankje en bitterbal. VVD Haarlemmermeer stelt het enorm op prijs dat de minister tijd heeft gemaakt om bij ons aan te schuiven en met ons het gesprek aan te gaan!