VVD wil "Freezone" voor ondernemers en komt met motie

De huidige leegstand van kantoren, winkels en bedrijfshallen is de VVD Haarlemmermeer een doorn in het oog. Zij zal aanstaande donderdag in de raadsvergadering de motie “Freezone” indienen om ondernemers meer vrijheid te bieden om in deze panden een onderneming te starten.

In de motie "Freezone" die aanstaande donderdag zal worden ingediend, verzoekt de VVD het college om een zogenaamde regelvrije zone in de gemeente Haarlemmermeer aan te wijzen. De VVD Haarlemmermeer wil graag starten met een pilot en als deze succesvol blijkt, kunnen er meer gebieden worden aangewezen. Diverse gemeenten in het zuiden van het land maken al langer gebruik van regelvrije zones om leegstand en verpaupering tegen te gaan. Ook de gemeente Amsterdam is inmiddels gestart met diverse proeven met regelvrije zones.

VVD pleit voor minder regeldruk, flexibele bestemmingsplannen en ruimte voor pop-up winkels. Jurgen Nobel:  “Het doel van de "Freezone" is om belemmerende regels weg te nemen, zodat ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen!” Recent is er in de raad veel gesproken over leegstand en de motie "Freezone" kan volgens de VVD voor een positieve impuls zorgen om een gebied tot volle bloei laten komen.