De Toekomst van Nederland op het spel?

De toekomst van Nederland op het spel?

Nederland en zeker Haarlemmermeer is gezegend met de internationale luchthaven Schiphol. Het zorgt ervoor dat Nederland verbonden is met ruim 320 bestemmingen wereldwijd. Hierdoor is de Amsterdamse Metropool regio, waar Haarlemmermeer een prominent onderdeel van uitmaakt, erg aantrekkelijk voor veel bedrijven. Dit zorgt voor veel werkgelegenheid. De toekomst voor luchthaven en regio is echter onzeker.

Patstelling
De gemeente Haarlemmermeer en Schiphol zijn sinds de oprichting van de luchthaven in 1916 onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen uitgegroeid tot een sterke, succesvolle luchthaven en een sterke, succesvolle regio. Maar blijft dat zo? De luchthaven, en daarmee de Nederlandse economie, staat aan de vooravond van verandering. Er dreigt namelijk een patstelling. De luchthaven heeft ruimte nodig om te groeien, de regio heeft ruimte nodig om te bouwen om economisch succesvol te blijven

Te strakke regels
Door wet – en regelgeving is het nu niet toegestaan om bijvoorbeeld in Rijsenhout en Zwanenburg vervallen kassen en oude bedrijfspanden te transformeren tot woningen. Woningbouw is noodzakelijk om de leefbaarheid op peil te houden. Kort samengevat is nu de stelling dat er geen extra ernstig (geluids)gehinderden in de regio van Schiphol bij mogen komen. Maar wat is een ernstig gehinderde? In de huidige definitie is dat iedereen die binnen een bepaalde geluidscontour leeft. Een theoretische benadering die leidt tot 120.000 ‘ernstig gehinderden’.

Keuzevrijheid
Er is veel vraag naar woningen. Woningbouwprojecten die wel binnen  de contouren waren gepland waren binnen no-time verkocht aan mensen die hun hele leven al in Rijsenhout wonen en dus gewend zijn aan de omgevingsgeluiden. De noodzakelijke ‘verklaring van geen bezwaar’ werd echter niet afgegeven. Dit is vanuit liberaal perspectief onverteerbaar: laat mensen zelf beslissen hoe en waar ze willen wonen en leven.

De Tweede Kamer beslist
Echt ernstig gehinderd zijn we als er spookdorpen rond de luchthaven ontstaan. Dat de economie van de Schipholregio niet meer groeit en mensen hierdoor hun baan verliezen. Of multinationals hun kantoren verplaatsen naar andere landen en het leef- en werkklimaat verslechterd door gebrek aan ontwikkelingen. Het omgekeerde is ook waar. Laat de luchthavenregio bloeien en we hebben een succesvolle luchthaven.

De Tweede Kamer beslist binnenkort over welke richting er wordt ingeslagen. Ik heb hen op 23 september tijdens een hoorzitting duidelijk gemaakt dat niks doen geen optie is. Er staat immers teveel op het spel.

Kansen
In het belang van de luchthaven en de Nederlandse economie moeten we juist mensen omarmen die de kansen van dit prachtige gebied inzien. Als overheid – en als VVD - moeten wij juist nu, in deze aankomende roerige tijden, openstaan voor nieuwe ontwikkelingen om zo onze concurrentiepositie te behouden!