Maatjesbank laat kinderen meedoen

Een maatjesbank laat kinderen meedoen

Een prachtig, simpel idee. Dat is de mening van VVD-raadslid Agnita Bok over een berichtje dat zij op Facebook las. (zie bijlage)

Het raadslid herplaatste het bericht met een oproep om dit idee op Nederlandse en met name Haarlemmermeerse scholen in te voeren. Zij kreeg direct een aantal enthousiaste reacties. Hopelijk inspireert de oproep schoolbesturen en bestuurders van BSO's en kinderopvang om een "maatjesbank" op hun schoolpleinen en speelplaatsen te plaatsen. Als kinderen vroeg leren om anderen niet buiten te sluiten of dat ze geen buitenstaander hoeven zijn, dan kan dit later pestgedrag wellicht voorkomen.