vluchtelingenopvang heeft vele kanten

Vluchtelingenvraagstuk heeft vele kanten

Op donderdagavond debatteerde de gemeenteraad over het vluchtelingenvraagstuk en de rol die de gemeente Haarlemmermeer hierin kan en moet spelen. Fractievoorzitter Henk Kuipers gaf in zijn betoog aan dat dit vraagstuk een zeer breed spectrum beslaat. De meningen lopen uiteen van "de grenzen moeten dicht" tot "iedereen is van harte welkom". VVD Haarlemmermeer is het met het standpunt van VVD in Den Haag eens dat opvang in de regio zou moeten plaatsvinden maar beperkt zich tot de vraag hoe wij hier in onze gemeente mee om moeten gaan.

De brief van het college van B&W spreekt over diverse vormen van opvang. Van noodhulp met een tijdelijk karakter tot een azc voor lange termijn opvang.

Wij zijn van mening dat de vluchtelingen die nu Nederland binnenkomen in eerste instantie fatsoenlijk opgevangen worden. De VVD wil voorkomen dat vluchtelingen een nacht in de buitenlucht moeten doorbrengen. We voelen ons wel met de rug tegen de muur gezet.

VVD verzoekt het college om de verwachtingen bij inwoners en betrokken partijen goed te managen. Ook dringt zij aan op een integraal plan voor opvang. Daarvoor dient ook eerst duidelijk te zijn wat het college bedoelt met "draagvlak bij de meerderheid van de raad", hoe groot dient die meerderheid dan te zijn?

Een besluit over een azc hoeft niet direct te worden genomen. Het is belangrijk om de verschillende belangen af te wegen. Onder andere een mogelijke locatie. Het zal duidelijk zijn dat de impact van een azc bij een kleine woonkern groter is dan bijvoorbeeld in Hoofddorp. De fractie van VVD heeft meer informatie nodig dan nu in de brief van het college staat beschreven om zich een gefundeerde mening te vormen.

We kunnen er niet omheen dat dit complexe vraagstuk veel emotie teweeg brengt. Ook bij inwoners van Haarlemmermeer die zelf ook graag andere woonruimte zouden krijgen. Weloverwogen besluitvorming is daarom gepast. En dat kun je niet doen in één raadsdebat.