Politiek is samenwerken

Politiek betekent niet alleen dat je een visie hebt over hoe Haarlemmermeer eruit ziet, maar ook dat je weet hoe dat wordt bereikt. Dat laatste kan de VVD nooit alleen. Sinds 2014 werken we samen met HAP, D66 en PvdA en met hen weten we veel van ons verkiezingsprogramma te realiseren. Nooit alles, maar wel veel.

De coalitie investeert onverminderd tientallen miljoenen in bereikbaarheid en schoon, heel en veilig.

In het sociale domein zijn de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van mensen om betaald te werken het uitgangspunt. Geen hangmat. Gemeenschapsgeld wordt gebruikt om op eigen benen te komen en zelf te lopen. Wie onze hulp echt en blijvend nodig heeft, krijgt die ook. Subsidies gaan we vroeger inzetten, opdat grotere problemen worden voorkomen.

We zijn trots op de voorzieningen in Haarlemmermeer en houden die overeind. Er wordt geïnvesteerd in de vervanging van kunstgrassportvelden en we blijven meer dan vergelijkbare gemeenten het culturele leven steunen. Tegelijkertijd hebben we de verhouding met gesubsidieerde instellingen verzakelijkt, waardoor instellingen ook zelf risico’s dragen.

Er is meer ruimte gekomen voor burgers en ondernemers om mee te doen in het beleid en er is een programma gestart om de administratieve lasten met 20% te verminderen. In ons verkiezingsprogramma stond nog 15%.

In 2014 constateerden we dat de woningbouw achterbleef. Inmiddels zit de woningbouwproductie bijna op het niveau van voor de kredietcrisis. Natuurlijk is dat dankzij de economische opleving, maar ook heeft geholpen dat wij de gemeentelijke grondprijzen meer marktconform hebben gemaakt.

De coalitie begroot degelijk. Het rijk geeft ons minder geld, maar we houden vast aan onze (ruime) spaarpot, verhogen de lasten niet en bezuinigen in eerste instantie op de bedrijfsvoering.


Visie neerleggen is één; bereiken is twee, samenwerken is dan drie.

Derk Reneman

Wethouder Financiën, verkeer, vervoer en cultuur