Verbinden en verbeteren

Een lidmaatschap of een abonnement had nog niet zo lang geleden een belangrijke sociale waarde. Of dat nou om de krant ging waar je op geabonneerd was, de televisiegids van je favoriete omroep, of het lidmaatschap van een politieke partij. Al deze “contracten” stonden voor verbinding met gelijkgestemden. Die identificatie met anderen was op de een of andere manier heel belangrijk. Als krant, als omroep of als politieke partij hoefde je niet veel te doen om mensen aan je te binden, anders dan duidelijk aangeven waar je voor stond.

Er wordt mij weleens gevraagd wat het lidmaatschap van de VVD nu voor mij betekent.

De ontzuiling en de individualisering hebben die “identificatieplicht” immers toch helemaal verdrongen? Wat haal je persoonlijk dan nog uit zo’n lidmaatschap?

Nou is het antwoord op die vraag vrij divers. Natuurlijk is het mogelijk om met het lidmaatschap een actieve rol te gaan vervullen in de gemeentelijke, provinciale, landelijke of zelfs Europese politiek. Maar ook als je (nog) niet geïnteresseerd bent in een politieke loopbaan kan een lidmaatschap voor de VVD je veel brengen.

Ik was afgelopen zaterdag op de jubileumbijeenkomst “Haya 40”, ter ere van het 40-jarig bestaan van het trainings- en opleidingsinstituut van de VVD. Een zeer geslaagde dag met, zoals het de VVD betaamt, inhoud en sfeer.

Een prima kans om je netwerk uit te breiden en te onderhouden, zowel politiek als ook maatschappelijk. Er zijn namelijk, naast al die politici met bestuurlijke rollen, heel wat VVD-ers met diverse interessante maatschappelijke carrières aanwezig op zo’n dag.

Ook is het een prima gelegenheid om kennis op te doen en je persoonlijk te verbeteren.

Het Haya Talent Kompas was bijvoorbeeld één van de onderwerpen in het kader van kennisdeling en training. Je talent ontdekken is één ding, je talent ontplooien en alles er uithalen wat er inzit, is de uitdaging die daar op volgt. Met het Haya Talent Kompas werd mooi uitgelegd welke aspecten een rol spelen bij talentontplooiing. Niet alleen iets voor een politieke carrière maar ook heel goed toepasbaar voor je maatschappelijke carrière. Als ik het Haya Talent Kompas aanstip moet ik de Masterclass drijfveren ook noemen.

De Masterclass drijfveren is ook goed toepasbare informatie voor een maatschappelijke carrière. Het gaat in beide gevallen immers om persoonsontwikkeling.

De VVD en haar opleidingsinstituut de Haya-stichting geven op een heel goede, professionele en moderne manier invulling aan het creëren van meerwaarde voor wat betreft het lidmaatschap van de VVD.

Last but not least, op zo’n dag zijn alle actieve VVD-ers bijeen. Van de minister president en de fractievoorzitter in de 2e Kamer tot het raadslid uit Vlagtwedde, met allemaal hetzelfde liberale gedachtegoed. Dat eenheidsgevoel maakt een enorme energie vrij die motiverend en stimulerend werkt.

Het lidmaatschap van de VVD levert mij dan ook heel veel op, een mooi netwerk, interessante informatie en kennis, en het vormt voor mij een energiebron om mijn politieke betrokkenheid te vertalen naar een actieve rol in de politiek.