Economisch perspectief 2030 - uitgangspunten VVD Haarlemmermeer

Haarlemmermeer neemt binnen de Metropool regio Amsterdam een belangrijke plaats in. De regio is internationaal gezien groot genoeg om een Smart City te zijn. Binnen een Smart City zijn onder andere onderwijs, cultuur en bereikbaarheid belangrijke voorwaarden om succesvol te zijn. Het zijn bij uitstek redenen voor bedrijven, investeerders en inwoners om zich graag in een Smart City te willen vestigen. De VVD is vanuit die gedachte van mening dat Haarlemmermeer niet zonder Amsterdam kan maar evenzo kan Amsterdam niet zonder Haarlemmermeer. Juist daarom is samenwerking binnen de metropool Amsterdam een bijzonder belangrijke voorwaarde bij de uitwerking van het economisch perspectief.

Als we het over bereikbaarheid hebben dan gaat dat wat de VVD betreft veel verder dan ons wegennet waar we met de auto bus of fiets gebruik van maken. Het gaat hierbij ook om digitale infrastructuur. Het belang hiervan heeft te maken met de technologische ontwikkeling. Deze is namelijk erg aan verandering onderhevig. Sterker nog; ze heeft gemiddeld maar een levensduur van 7 jaar. Zo bestaan voor kinderen onder de 13 de beroepen die zij straks gaan uitvoeren op dit moment nog niet. Dat is en wordt in de aanloop naar 2030 nog belangrijker dan dat het nu al is. Aansluiting op HBO- en WO-onderwijs is belangrijk en wij zien graag dat het college hierop uitgebreid ingaat. Daar hoort wat de VVD betreft ook een internationale school bij. Dit is een aantrekkelijk factor voor internationale bedrijven om zich in Haarlemmermeer te vestigen.

Een ander belangrijk onderwerp is het faciliteren van start-ups. Alle grote nationale en internationale ondernemingen zijn ooit klein of als start-up begonnen. Het creëren van een start-up kraamkamer is daarom essentieel voor de regio om deze aantrekkelijk te maken en te houden. Hiermee slaan we tevens een brug naar het MKB in onze gemeente. Het is algemeen bekend dat het MKB een heel belangrijke rol speelt in het economisch welzijn van de gemeente. Daarom zien wij graag dat het college bij de totstandkoming van de kaders stilstaat bij de vermindering van regeldruk waarbij er tevens oog is voor een bedrijfseconomisch acceptabele belastingdruk.

Het economische perspectief moet zicht bieden op de mogelijkheid tot het faciliteren van werkgelegenheid voor al onze inwoners. Niet alleen focussen op talent ontwikkeling aan de bovenkant (HBO en WO) maar ook oog hebben voor MBO en LBO gerelateerde werkgelegenheid. Dat is een van de redenen waarom de VVD aandacht gevraagd heeft en blijft vragen voor re-shoring activiteiten. Met re-shoring worden activiteiten die eerder verdwenen zijn als gevolg van off-shoring naar het buitenland, weer teruggehaald. Dit biedt lager geschoolden meer kans op werk.

Uiteraard zijn er nog veel meer onderwerpen die wij naar voren kunnen brengen en dat maakt dit onderwerp ook zo boeiend. Voor de VVD is een gezond economisch perspectief belangrijk voor het welzijn van de inwoners van Haarlemmermeer. We zijn benieuwd naar de uiteindelijke nota die het college gaat opstellen.

Rob Koster, Woordvoerder economische zaken.