Speciale aandacht voor Nieuw-Vennep

De gehele raad bracht onlangs een bezoek aan Nieuw-Vennep, maar het was geen gewoon bezoek. Het was een zorgvuldig voorbereid bezoek door diverse organisaties in dit centrum, gelegen aan de zuidkant van Haarlemmermeer. De raad werd op een originele manier op de hoogte gebracht van verschillende ontwikkelingen, kansen en uitdagingen die zich voordoen. Het bezoek bood een uitgelezen kans om de raadsleden te informeren over wat er gaande is in Nieuw-Vennep en welke problemen er moeten worden aangepakt. Duidelijk werd dat de gehele raad het eigenlijk wel eens is over een groot deel van de zaken die moet worden opgepakt. We daarom ook gezamenlijk een aantal voorstellen gedaan.

Maak ruimte met ruimte die er is

“Het is mooi wanneer je zo in 1 dorp langs verschillende organisaties komt, je ook direct een beeld krijgt wat daar leeft en speelt en ook in welke mate er wordt samengewerkt” zegt Trudie van ’t Hull-Bettink woordvoerder Nieuw-Vennep en tevens inwoner van Nieuw-Vennep. 

En in die samenwerking zit nog ruimte om kansen op te pakken. Het is ook om die reden dat de VVD-fractie komt met de motie: “Maak werk van de beschikbare ruimte in de Witte Kerk.” Een oproep aan het college om meer mogelijk te maken om ruimten meervoudig te gebruiken qua regelgeving, maar ook om de verbinding tussen organisaties te faciliteren. 

 

Waar jongeren bij C. oproepen om op meer plekken aandacht te hebben voor jongeren en cultuur en daar ruimte voor zien bij de Witte Kerk, geeft de Witte Kerk aan graag hun beschikbare ruimte meer multifunctioneel in te zetten. En Maatvast zit ook met een ruimte vraag.

 

“In plaats van naarstig op zoek gaan waar de verschillen zitten in het cursus aanbod van maatvast en het cultuurgebouw om de ruimtevraag te kunnen verantwoorden hebben wij als VVD meer de behoefte om te kijken waar nu juist de kansen liggen van samenwerken. Misschien ingegeven door het tekort aan ruimte, maar wel vanuit hetzelfde doel: Doen wat het beste aansluit voor de inwoners van Nieuw-Vennep. Daar liggen de kansen!” Sluit van ’t Hull haar oproep af tijdens de bijzondere raadsvergadering op 20 april jl. 

Nieuw-Vennep is goed vertegenwoordigd in onze fractie met mede Vennepers Asha Mees, Henriët van den Berg en Marten Boels. Zij vroegen elk vanuit verschillende oogpunten aandacht voor voldoende plekken voor o.a. Vennepse jongeren, het belang van het erfgoed van de Witte Kerk en veiligheid op basisschool de Linq. 


Zorg voor voldoende plekken voor jongeren
“Efficiënt omgaan met reeds beschikbare ruimte is low hanging fruit en moeten we zo snel als kan mogelijk maken.” Verwijst raadslid Asha Mees naar het voorstel van de motie van de VVD om de mogelijkheden van een pop-up jongerencentrum te onderzoeken. “Vooral gedreven vanuit de verwachte groei in Nieuw-Vennep en het tekort aan een divers aanbod voor jongerenactiviteiten. Plannen maken voor jongerencentra duurt wellicht lang. Laten we kijken wat we nu op korte termijn alvast kunnen oppakken. Samen met maatschappelijke organisaties als Maatvast en natuurlijk ook andere maatschappelijke organisaties en

bedrijven die daar wellicht interesse in hebben. 

Koester de kerk

Raadslid en woordvoerder cultuur Henriët van den Berg “Onze polder werd in 1852 drooggelegd en in 1862 stond de Witte Kerk er al. Het is dus een

iconisch monument. Ik ben blij dat de Stichting Stadsherstel gaat helpen om te restaureren. Zo ook voor wat betreft het Trefpunt: laten we zorgen dat zij hun businesscase rond kunnen maken (o.a. door meer gecombineerd gebruik toe te staan), zodat zij ook samen met Stichting Stadsherstel aan het werk kunnen gaan daar. En daar kan de gemeente ook zeker een faciliterende rol bij hebben en invullen.” 


Veiligheid bij basisschool de Linq

Basisschool De Linq heeft al lange tijd last van vandalisme op en rond de school. Dat geeft de leerlingen een onveilig gevoel en brengt ook de nodige kosten met zich mee. Raadslid Marten Boels had daar al eerder aandacht voor gevraagd en roept namens de VVD met een motie op tot meer actie: “Wij vinden dat er meer moet gebeuren dan nu. Laat ik ook heel duidelijk zijn, het liefste wil ik dat deze overlastgevers, die stenen tegen scholen gooien, die dingen kapot maken, gewoon opgepakt, beboet en hard aangepakt worden.”

 

Ook raadsleden Mark Achterbergh-Copier en Katrijn Kliphuis spanden zich in voor respectievelijk de locatie zoekende scoutingvereniging Kagiwepi en een goed verkeers structuur plan (VSP). 

De avond resulteerde in een hoop toezeggingen vanuit het college, maar ook duidelijkheid van de stand van zaken omtrent ontwikkelingen van bijvoorbeeld De Nieuwe Kom en het VSP. Om een en ander goed vast te leggen en de voortgang te bewaken is op initiatief van raadslid Katrijn Kliphuis de avond samengevat in unaniem door de raad gesteunde motie die het college oproept de Raad terug te koppelen op de zaken die zijn besproken en toegezegd.

Dit ten aanzien van:

a.De ontwikkeling in de Nieuwe Kom heeft het college toegezegd op zoek te gaan naar een meer zichtbare fysieke plek bij de Nieuwe Kom en in het winkelcentrum óf een andere oplossing te zoeken, met als doel inwoners meer actief te informeren over de voortgang van de ontwikkeling.

b.Kagiwepi heeft het college toegezegd met de vereniging op zoek te gaan naar een locatie voor het clubhuis. 

c.Het meervoudig gebruik van ruimte (maak ruimte van de beschikbare ruimte in oa de Witte Kerk) heeft het college toegezegd: 
c1. dat wanneer partijen de gemeente voorstellen doen/vergunning aanvragen om hun ruimte te combineren en/of beter te benutten, te onderzoeken wat nodig is om dit mogelijk te maken. En indien nodig de raad te betrekken wanneer beleid daarvoor moet worden aangepast of vanmoet worden afgeweken; 
c2. De raad een voorstel te doen hoe de onderlinge verbinding gefaciliteerd kan worden tussen verschillende (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en overheid ter bevordering van de samenwerking en uitwisseling van ruimtegebruik.

d.De extra ruimte voor jongeren zegt het college toe de bestaande locaties beter te benutten en op die manier tegemoet te komen aan de wensen van jongeren.