Bestemmingsplan vastgesteld voor PARK21

"We hebben ondernemers nodig om dit tot een succes te maken dus laten we ze vooral faciliteren en ervoor zorgen dat ze op een goede manier met hun plannen aan de slag kunnen zonder enorme investeringen en pakken papier", aldus Raadslid Van den Berg.

De groene buffer

Er is behoefte aan recreatie in onze mooie groeigemeente. Een park waar voor alle leeftijdscategorieën ruimte zal zijn om te recreëren, sporten en waar cultuur ook een plek krijgt. Het evenemententerrein voorziet in de behoefte van heel veel inwoners aan evenementen en plekken voor samenkomst. 22 jaar geleden ontstond het idee een park te ontwikkelen dat zou dienen als groene bufferzone tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Het is goed dat dit is gebeurd aangezien het belangrijk is dat deze twee dorpen hun eigen karakter behouden en niet aan elkaar groeien. Initiatiefnemers om dit Park21 verder te ontwikkelen zijn er voldoende en ondernemers staan te trappelen om te gaan beginnen. 

Keukentafelgesprekken

 

We hebben ondernemers nodig om dit tot een succes te maken dus laten we ze vooral faciliteren en ervoor zorgen dat ze op een goede manier met hun plannen aan de gang kunnen zonder enorme investeringen en pakken papier, aldus Raadslid Van den Berg.

Op verzoek van de gehele raad blijft de gemeente de komende periode actief in gesprek met alle ondernemers, eigenaren, initiatiefnemers en andere betrokkenen. De raad wil graag dat individueel met deze mensen gesproken wordt om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de behoeften en het toekomstperspectief van deze ondernemers. 


Samenwerken op basis van vrijwilligheid


Gemeente Haarlemmermeer is initiatiefnemer voor de ontwikkeling van Park21 voor de inwoners van Haarlemmermeer. Alleen samen met agrariërs kan het park tot stand komen. Als VVD vinden we het belangrijk dat agrariërs op vrijwillige basis meewerken aan deze totstandkoming. Mede op initiatief van de VVD is daarom de onteigeningstitel uit de toelichting van het bestemmingsplan gehaald. 

 

Park21 is voor iedereen, dat blijft de VVD heel goed monitoren. We zijn 22 jaar geleden begonnen met het idee om een mooi en groen Park21 van 1000 ha te creëren, het wordt tijd dat de vele woorden omgezet  worden in daden.