Voorlopig ontwerp nieuw gemeentehuis vastgesteld

De gemeenteraad heeft het voorlopig ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis vastgesteld, maar niet zonder een aantal zaken te schrappen om grip op de kosten te houden.

Al in 2014 heeft de toenmalige gemeenteraad vastgesteld dat het gemeentehuis niet meer voldeed. Het was een slechte werkplek geworden voor de werknemers, die tijdens regen met pannen in hun werkruimten de regen moesten opvangen. De gemeente wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn en besloot daarom in 2020 het gemeentehuis te vernieuwen.

Op 6 april jl. werd gestemd over het voorlopig ontwerp. Voor de lokale VVD is een aantal uitgangspunten belangrijk:

  • het nieuwe gemeentehuis moet een moderne en aantrekkelijke werkplek vormen voor onze organisatie, helemaal als we talent willen aantrekken en/of behouden;
  • inwoners moeten onze mooie gemeente herkennen in het gebouw. Onze geschiedenis en cultuur moet erin terug te vinden zijn.  Bovendien willen wij dat inwoners zich thuis voelen in het nieuwe gemeentehuis;
  • het nieuwe gemeentehuis moet een besparing opleveren. Door slim te bouwen; energieneutraler, meer flexplekken etc. kan het nieuwe gemeentehuis een besparing opleveren ten opzichte van het vorige gemeentehuis.

Het voorlopig ontwerp valt door de opgelopen bouwkosten fors hoger uit in kosten. Bovendien is een aantal zaken over het hoofd gezien zoals de kelder niet niet meer veilig hergebruikt kan worden, het gebruik van asbest, een vergeten archiefruimte. De VVD heeft het college gevraagd of de organisatie wel voldoende in control is als dergelijke zaken zijn "gemist". 

Om zelf meer grip te krijgen op de kosten heeft de VVD enkele amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend, samen met andere partijen.

Een amendement dat de dakzaal en de daktuin uit het voorlopig ontwerp schrapt. Deze daktuin en dakzaal zijn na de aanbesteding toegevoegd om het pand meer allure te geven, maar met extra kosten. Gezien de ontwikkeling van de bouwkosten vindt de lokale VVD dit onverstandig en heeft daarom met dit wijzigingsvoorstel de dakzaal en daktuin uit het voorlopig ontwerp geschrapt.

Verder is de certificering en de strenge eisen voor duurzaamheid via de zogenaamde Bream certificering losgelaten. Wat de VVD betreft moeten we praktisch omgaan met het duurzaam bouwen en geen dure certificeringsbedrijven hiermee sponsoren.

De volgende stap in het proces is het vaststellen van het definitief ontwerp, waarna de bouw kan worden aanbesteed. Het vooruitzicht is dat het nieuwe gemeentehuis in 2027 in gebruik wordt genomen.