Energietransitie volgens de lokale VVD: ambitieus, realistisch en met ruimte voor innovatie

De VVD-fractie heeft een motie voorbereid en samen met CDA, D66, GroenLinks en HAP ingediend. Met de motie wordt een belemmerende regel om kleine windmolens bij boerenerven toe te passen opgegeven. Door de hoge energieprijzen en knelpunten op het stroomnet, is het voor boeren gunstig om een deel van hun energie op te wekken met kleine windmolens op hun eigen erf. Deze kleine windmolens moeten dan wel goed in het landschap passen. Op dit moment is dat niet toegestaan in Haarlemmermeer. Met deze motie wordt dat mogelijk gemaakt. De motie volgde uit twee sessies met de gemeenteraad over de energietransitie. 

Het opheffen van regels past bij het uitgangspunt van de VVD Haarlemmermeer voor de energietransitie: ambitieus, realistisch en met ruimte voor innovatie. De VVD wil met de energietransitie het leven beter maken voor onze inwoners, zowel voor nu als naar de toekomst toe. Een hoge ambitie is belangrijk, maar dan moet de gemeente daar geen belemmerende regels voor opstellen. 

Verder heeft de VVD-fractie gepleit om keuzes te maken in het energieprogramma van de gemeente: focus op voldoende capaciteit op het stroomnet. De beperkte capaciteit op het stroomnet zorgt namelijk voor een belemmering voor verdere verduurzaming; zonnepanelen die niet kunnen worden aangesloten op het stroomnet e.d.