Waterschapsverkiezingen: genoeg te doen de komende periode!

Op 15 maart a.s. hoopt Frank Pardaan opnieuw een zetel te bemachtigen in het Hoogheemraadschap van Rijnland. Mocht dat lukken, dan is er genoeg te doen, want water wordt steeds belangrijker.

Om ons te beschermen tegen water hebben we gelukkig goed onderhouden dijken. Maar door klimaatverandering hebben we steeds meer stortbuien en die geven teveel water voor een normale

dijk. Gelukkig is bij Abbenes een overstort-berging in aanbouw die 1 miljoen liter water kan herbergen. In 2025 gaat hij open.

De klimaatverandering geeft ook vaker perioden van droogte, een ander probleem. Droogte kan leiden tot tekort aan drinkwater of water om akkers te besproeien. Ook kan het zoute zeewater landinwaarts komen wanneer de rivieren te weinig tegendruk geven. Dan krijgen we verzilting. Te weinig water geeft verder problemen met de rioolwaterzuivering en dijken kunnen indrogen en daardoor instabiel worden. De komende jaren zullen wij in het waterschap veel meer aandacht gaan besteden aan dit soort vervelende effecten die ontstaan door klimaatverandering.

Een ander probleem is de kwaliteit van het oppervlaktewater. Via Europa heeft Nederland beloofd daaraan iets te doen, zeg maar op dezelfde wijze als met de stikstof. In 2027 moet het oppervlaktewater aan allerlei Europese normen gaan voldoen. Het gaat spannend worden of we die datum gaan halen, en – mocht dat niet het geval zijn- hoe Europa daarop zal gaan reageren.