Verruiming mogelijkheden splitsen van woningen

Om woningnood aan te pakken zijn er grofweg 2 mogelijkheden: nieuwe woningen bouwen + bestaande voorraad beter benutten. Bestaande voorraad beter benutten kan d.m.v. het mogelijk maken van splitsen van woningen. Ouders kunnen voor hun kinderen zorgen of andersom. Ouderen die alleen in een groot huis wonen, kunnen hun huis opsplitsen zodat ze minder eenzaam zijn en meerdere mensen een woning krijgen. Met het mogelijk maken van splitsen gaan we de woningnood niet oplossen maar het draagt absoluut bij aan het beter benutten van de bestaande voorraad woningen. Bovendien is het zogenaamd laag hangend fruit; iets dat je vrij simpel en snel kan regelen.

Het college heeft een voorstel gedaan waarbij zij de regels voor splitsing inzichtelijk heeft gemaakt. De Lokale VVD zag ik dat voorstel geen verruiming van de mogelijkheden en heeft daarom samen met een groot aantal andere partijen uit de raad een motie ingediend om het college op te roepen enkel de regels op te schrijven die niet in het bouwbesluit staan. Aan die regels moeten woningen wettelijk voldoen en dus ook te splitsen woningen. De extra regels die het college voorstelt, zijn wat de lokale VVD betreft beperkend en betuttelend. Bovendien worden de nieuwe mogelijkheden na een jaar geëvalueerd om eventueel te kunnen bijsturen.

Belangrijkste criterium blijft natuurlijk behoud van de leefbaarheid in een wijk; we willen geen blokken met huizen die gesplitst worden in één woonwijk en we willen dat er in elke wijk voldoende parkeerruimte blijft. 


Verruiming mogelijkheden om bestaande woningen te splitsen en daarmee de woningnood te verzachten nu eindelijk mogelijk!