Verhuizing bibliotheek is goed nieuws voor Nieuw-Vennep

Afgelopen december heeft de VVD al wel duidelijk gemaakt enthousiast te zijn met het vooruitzicht dat we een mooi centrum hebben met kerst 2028. Waar je een bibliotheek bezoek kan starten of afsluiten met een lekker kop hete choco aan het gezellige harmonieplein.

Het voorstel om de bibliotheek nu daadwerkelijk te verplaatsen, lag afgelopen donderdag voor ter bespreking.

Dat vindt de VVD om meerdere redenen een goed idee:

1.     Voor de toegankelijkheid: De bibliotheek komt op een toegankelijke plek

2.     Voor de synergie: C. wordt nu geheel gevestigd aan het harmonieplein. Samenwerking en versterking van de culture functie wordt zo verbeterd.

3.     Voor de levendigheid: Het harmonieplein wordt levendiger, krijgt op deze manier toeloop van mensen aan beide kanten van het plein

4.     Voor de financiën: Door verplaatsing, aankoop van de locatie en verhuur aan C. zijn de huurlasten gunstiger dan wanneer de bibliotheek op de huidige locatie blijft. Dit voorstel is blijvend gunstig voor de toekomstige jaarlasten.

Alles bij elkaar maakt dat we besluitvorming vooruitlopend op een komend P&C product een logische van het college vinden.
Ook hier geven we graag weer aan hoe belangrijk wij het vinden onze inwoners te informeren over de te verwachten vorderingen met een soort van adventkalender. In december 2022 is toegezegd dat dit er aan komt voor de raad, maar ook zichtbaar in het centrum zelf.