Nieuwe spelregels bieden ruimte en waarborgen veiligheid

De Burgemeester stelde voor om een aantal punten te wijzigen in de APV, de algemene plaatselijke verordening. Hierin worden lokale regels vastgesteld voor de veiligheid van onze inwoners en ondernemers. Raadslid Henriët van den Berg haalde een aantal punten aan uit dit voorstel dat afgelopen donderdag werd besproken in de raad.

Veligheid in de centra van Haarlemmermeer:."Het is goed om te zien dat we aan het werk zijn gegaan met de uitvoering van het 'Beleid voor commerciële voorzieningen Haarlemmermeer; regels en ruimte'."  Er is ruimte voor ondernemerschap, dynamiek en innovatie. De VVD is blij met de ruimte die wordt gegeven voor ondernemerschap in centra en ook dat we als gemeente meer inspelen op trends en ontwikkelingen door onder andere meer functiemenging mogelijk te maken. Het geeft ondernemers speelruimte om creatief om te gaan met hun omzetverhogende ideeën zoals een proeverij in de winkel.

Op het verruimen van de terrasregels tijdens de coronaperiode is door de VVD fractie hoog ingezet. Wij zijn blij te zien dat het niet of nauwelijks klachten heeft opgeleverd en dat de verruiming in ieder geval tot 1-1-24 gehandhaafd blijft. De horeca heeft het erg moeilijk gehad en is nog steeds aan het herstellen.

 

Ook komt de veiligheid van de luchthaven aan bod. Wat de VVD betreft kunnen we niet genoeg doen om de luchthaven veilig te houden. Helaas moesten we kortgeleden constateren dat demonstranten zich op verboden terrein op de luchthaven bevonden. Ook demonstranten staan niet boven de wet en moeten zich aan de regels houden voor ieders veiligheid. Deze toevoeging aan de APV is op dit derde lid dan ook zeer noodzakelijk.

 

Al met al prima aanpassingen waar de VVD fractie achter staat.

 

Veiligheid en coffeeshopbeleid. Er is bij de VVD fractie echter wel enige twijfel over het verwijderen uit de APV van het maximum aantal van twee coffeeshops in onze gemeente. Het college stelt dit voor, omdat dit beleid reeds is vastgesteld in de beleidsregels 'Actualisatie coffeeshopbeleid 2012'. De Haarlemmermeerse VVD heeft tijdens de bespreking hier extra aandacht voor gevraagd om zeker te stellen dat we hier geen risico lopen dat dit nu eenvoudiger kan worden aangepast. De Burgemeester bevestigde dat de manier waarop het nu is vastgelegd voldoende houvast biedt om te handhaven en dat aanpassing van dit beleid of de APV altijd via de raad zal moeten gaan.