VVD CAMPAGNE 2014

INVESTEREN IN DE INFRASTRUCTUUR

De VVD staat voor keuzevrijheid en optimale doorstroming op elk ogenblik. De afgelopen jaren heeft de VVD veel gedaan om het autogebruikers makkelijker te maken met lage parkeertarieven en extra wegen. Tegelijkertijd is veel geïnvesteerd in het Openbaar vervoer en de fiets. De komende jaren wil de VVD blijven investeren in het verkeer om onze polder optimaal bereikbaar te houden. De parkeertarieven gaan niet omhoog, onze verkeerslichten worden nog beter afgesteld om wachttijden te verminderen en bij nieuwe woonwijken wordt ruimte voor voldoende parkeerplaatsen gemaakt. Een permanente zorg is verkeersveiligheid, die te allen tijde moet worden gewaarborgd.