Laat uw stem niet verloren gaan!

Moet ik zelf stemmen of kan iemand anders dat voor mij doen?

Als u zelf kunt, gaat u natuurlijk zelf stemmen. Indien u niet zelf kunt gaan kunt u iemand machtigen voor u te gaan stemmen. 


Dat kan op verschillende manieren:

  1. Door een onderhandse machtiging te verlenen aan iemand anders die in dezelfde gemeente woonachtig is; 

    Dit werkt als volgt: Je vraagt iemand voor jou te stemmen. Vervolgens vul je de achterkant van je stemformulier in en geeft deze samen met een kopie van je identiteitsbewijs aan diegene die voor jou je stem zal uitbrengen. Deze persoon, de gemachtigde, kan jouw stem samen met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

    Vanaf deze verkiezing is het niet meer toegestaan in het stemlokaal nog een onderhandse volmacht te regelen.

  2. Door een volmachtbewijs aan te vragen. De volmacht gever en de gemachtigde moeten beiden in Haarlemmermeer wonen. Het volmachtbewijs kunt u opvragen bij de gemeente. Dit is binnenkort (januari 2014) te regelen via deze website. Ook kunt u vanaf begin 2014 dit formulier afhalen bij de balie burgerzaken in het raadhuis in Hoofddorp en bij de diverse servicecentra.

Heeft u niemand in uw omgeving die u kunt machtigen om VVD te stemmen, stuur ons een mail en wij regelen het voor U!

info@vvdhaarlemmermeer.nl