Verkiezingsborden 2014

De verkiezingsborden mogen blijven hangen tot en met de verkiezingen van 22 mei voor Europese Parlement.

In eerdere berichtgeving hieromtrent moesten de borden in de week na de verkiezingen voor de gemeenteraad de politieke uitingen in de gemeente verwijderd moeten zijn. Voor de volgende verkiezing zouden de borden 5 tot 6 weken voor de verkiezing weer geplaatst mogen worden.

Doordat de twee verkiezingen zeer kort na elkaar worden gehouden zou dat extra capaciteit vergen van de politieke groeperingen. Voor zover het borden om lantaarnpalen betreft die mede gebruikt kunnen worden voor de verkiezingen van het Europese Parlement bericht ik u dat deze borden geplaatst mogen blijven. Dat geldt derhalve voor alle borden waarop geen verwijzing naar de gemeenteraadsverkiezing te lezen is.