KANDIDAAT UIT HAARLEMMERMEER VOOR PROVINCIALE STATEN: DE HEER BERT SLOTBOOM

Woensdag 26 november a.s. wordt de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen vastgesteld (zie komende gebeurtenissen). Op nr 18 is voorgesteld de heer Bert Slotboom uit Haarlemmermeer. Wij roepen alle leden uit Haarlemmermeer op om onze kandidaat te steunen op woensdag 26 november a.s.

Bert is raadslid geweest van 2003 tot en met maart 2014. Hij heeft zich in de raad beziggehouden met Openbare werken, Verkeer & Vervoer, Milieu, Vergunningen & Handhaving en Internationale zaken. Hij wil zich graag blijven inzetten voor de samenleving, en voor het liberale gedachtegoed in het bijzonder. De overstap naar de Provincie is daarom voor hem een logisch gevolg. De Kiescommissie heeft hem voorlopig een 18e plaats toebedeeld. Op 26 november hebben de leden hierin het laatste woord. Berts grootste interesse blijft uitgaan naar alles wat met bereikbaarheid te maken heeft. De aanleg van de Duinpolderweg maar ook andere infrastructurele projecten kunnen op zijn belangstelling rekenen.