Landelijke actualiteiten

Schaliegas
Afgelopen week is rondom het milieudebat gesproken over mogelijke boringen naar schaliegas. Het winnen van schaliegas uit kilometers diepe kleisteenlagen in de bodem kent voor- en tegenstanders, onder meer vanwege risico's voor milieu en drinkwater. De VVD wil eerst de feiten op een rij voordat wij een standpunt innemen. Minister Kamp van Economische Zaken onderzoekt of en waar proefboringen naar schaliegas kunnen worden toegestaan. De uitkomsten van dit onderzoek worden tegen de zomer van 2015 verwacht. Tot die tijd is er voor de VVD dan ook geen enkele reden om uitspraken over dit onderwerp te doen.

Integratiebeleid
Vorige week liep de spanning met Turkije hoog op. De Turkse regering beschuldigde Nederland van een agressieve en racistische benadering van Turkse Nederlanders. Deze beschuldigingen leidden tot ophef, en terecht. Turkije heeft zich niet te bemoeien met ons integratiebeleid. Dat beleid heeft alleen kans van slagen als het voor immigranten duidelijk is dat leven in Nederland betekent dat je je aanpast aan en leeft naar onze cultuur. Organisaties die erop gericht zijn om de immigratie van de bevolkingsgroepen die zij vertegenwoordigen, tegen te werken, moeten goed in de gaten worden gehouden. De VVD wil dan ook dat Minister Asscher het toezicht op deze organisaties gewoon voortzet, zonder zich af te laten schrikken door de Turkse regering.

Enquête Woningcorporaties
De Tweede Kamer debatteerde deze week over de parlementaire enquête Woningcorporaties. Aanleiding voor deze enquête was een reeks schandalen bij onder meer Vestia en Woonbron. In die enquêtecommissie is gesproken over de vraag of het stelsel van woningcorporaties zoals wij dat kennen, functioneert. Corporaties hebben overheidsgeld en overheidsgaranties gekregen om woningen te bouwen voor mensen met een smalle beurs. Ze bouwen echter steeds groter en luxer. Daarmee verwaarlozen ze hun doelgroep. Bovendien is het oneerlijke concurrentie voor andere investeerders.
De VVD ziet de woningmarkt als een normale markt met vraag en aanbod. Alleen dan wordt er gebouwd wat mensen écht willen hebben. Corporaties moeten die markt niet verstoren. De VVD wil dat ze zich beperken tot hun kerntaak: betaalbare woningen voor de kleine portemonnee.