Meer meedenken, betere dienstverlening bij aanvraag vergunningen

Vanzelfsprekend moeten aanvragen van vergunningen via de regels, maar er kan mee meegedacht worden. Eind 2021 heeft de raad zich gebogen over deze dienstverlening. Dit naar aanleiding van een door de raad gevraagd en langverwacht onderzoek van de rekenkamer.

"Wanneer je mij vraagt wat voor een gemeente Haarlemmermeer is, dan zou ik zeggen:

Een gemeente met mogelijkheden, waar je kansen kunt pakken, waar je kunt ondernemen. Een kansrijke ontwikkelgemeente." start Trudie van ‘t Hull-Bettink haar betoog.


"Een gemeente waar je goed kunt wonen, werken en recreëren en die goed bereikbaar is. 
Nu wonen we hier met 158000 mensen en hebben we zo’n 82.000 adressen. Dus om dit goed te houden, is een aantal spelregels niet alleen handig, maar ook nodig. Mogelijkheden voor de 1, moeten geen onmogelijkheden voor de ander betekenen. Daarvoor hebben we vergunningen: een toets aan de afspraken die we met elkaar over de spelregels hebben gemaakt.
Als VVD vinden we het belangrijk dat een vergunningaanvraag snel, goed, duidelijk, rechtvaardig en tegen een redelijke prijs is. Zo houden een gemeente die kansrijk en veilig is.

Als raadslid ben ik me er van bewust dat ik niet snel te horen zal krijgen wanneer het vergunningproces goed gaat, maar helaas komen er wel vaak zaken langs waarvan ik als leek denk: ? “Waarom mag dat nou niet, waarom kan dat niet sneller en hoe kan het wél?
Het Ja-mits principe uit het College akkoord wordt niet altijd gevoeld, maar staan wij als VVD wel heel erg achter.

Verwachtingsvol naar antwoorden heb ik het RKC onderzoek dan ook gelezen. Zij geven aan ook vast vooruit te hebben gekeken naar de omgevingswet die dit Ja-mits principe mooi kan versterken. 
Opvallend: 
*circa 4% van de aanvragen inwoners/ondernemers wordt afgewezen
*In 90% van de aanvragen van ondernemers informatie ontbreekt
*Professionaliteit als onvoldoende wordt ervaren
*Aanvraagtermijnen niet worden gehaald
Een klein percentage wordt dus geweigerd, maar de kans dat het lang duurt met zoveel ontbrekende informatie is groot.

Dat zie je dan ook terug in de dienstverlening beoordeling van inwoners en ondernemers. Teleurstelling en irritatie. Zeker omdat de vraag om meer informatie niet direct komt, maar vaak bijna aan het einde van de 8 weken termijn. Daarbij spreken Omgevingsdienst en gemeente niet met 1 mond.

We kunnen ons vinden in de aanbeveling om duidelijke principes te formuleren en wat we er bij nastreven. Op papier kunnen principes en regels immers heel duidelijk lijken, maar bij toetsing blijkt het niet altijd duidelijk of de toepassing van de regels ook in de lijn van het beoogde effect van de principes/regels is. 
Een mooi aanbeveling, maar de vraag is of de conclusies uit het onderzoek met betrekking tot de onvoldoende ervaren professionaliteit & snelheid gaat helpen.

Wat ik nog mis als aanbeveling aan het college en ook in reactie van het college is hoe er voor gezorgd kan worden dat dat de extra informatie aanvraag teruggedrongen kan worden. Dit met als doel zowel initiatiefnemer als gemeente effectiever te kunnen laten werken. In 1 keer de goede informatie aanleveren is zowel goed voor aanvrager als voor de druk op de OD cq gemeentelijke organisatie. En aangezien leges kostendekkend moeten zijn: ook gunstig voor de prijs.

Als VVD vinden we het belangrijk inzicht te krijgen op verbetermogelijkheden voor het behalen van de aanvraagtermijn, professionaliteit en de ambtenaren helpen meer klantgericht te kunnen werken. Dat kunnen we niet halen uit dit onderzoek."

De VVD was niet de enige die vond dat er meer ruimte was voor verbetering. Raadsbreed is er dan ook gekozen om het voorstel van het college voor de aanpak aan te scherpen. Zie hier de aanpassing