Paniekpolitiek: Motie zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming gaat de VVD te ver

VVD stemt tegen ondoordachte motie van Groenlinks met betrekking tot zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. "Dit is paniekpolitiek en beperkt de eigendomsrechten van inwoners en ondernemers veel te vergaand." Nadat bekend werd dat in veel gemeentes verdergaande regels zijn vastgesteld om de bestaande woningvoorraad betaalbare woningen te beschermen tegen opkopen door beleggers, kwamen Groenlinks en veel partijen met een motie. In eerste instantie wilde die motie verder gaan dan wettelijk is toegestaan, uiteindelijk is opgeroepen om een raadsvoorstel te maken waarin wordt verwerkt dat op (nieuwe en bestaande) woningen in de prijsklasse tot 500.000 euro een opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht van toepassing worden verklaard. Volgens de VVD gaat dit veel te ver: We hebben een grens van betaalbare woningen gedefinieerd, de NHG grens (eur 325.000 in 2021). Die vinden de meeste raadsleden al te hoog. Nu wil de meerderheid van de raad ook nog de regels voor de woningen boven die grens gaan aanscherpen en daarmee de vrije sector vergaand reguleren. Dat gaat de VVD te ver.

Tegen paniekpolitiek

"Een huis is om in te wonen. Als huizen worden opgekocht en vervolgens verhuurd, kunnen mensen er nog steeds in wonen. Dat we ook graag willen dat starters toegang hebben tot de woningmarkt en de kans krijgen om te kopen, begrijpen we en willen we zo veel mogelijk stimuleren. We vinden daarom dat we voor de betaalbare woningen (tot 325.000 eur) best zouden kunnen besluiten tot een zelfbewoningsplicht. Maar daar moet een goed gesprek over plaatsvinden met alle voor- en nadelen op een rijtje. " pleit Beryl van Straten tegen de ingediende motie.

Nu blijkt zo'n zelfbewoningsplicht in de praktijk namelijk best lastig te handhaven. Bovendien roept het bij ons de vraag op: willen we het ook onmogelijk maken voor mensen die tijdelijk in het buitenland gaan werken om hun huis hier te verhuren? Allemaal vragen waarover nog niet goed met elkaar is gesproken en waarvan de effecten nog niet duidelijk zijn. Om op deze manier dan maar te beslissen dat die regels er allemaal moeten komen, vindt de VVD paniekpolitiek; daar hebben onze inwoners niks aan. We hebben daarom tegen deze motie gestemd. 

We zijn ook benieuwd of die überhaupt uitvoerbaar is, maar daar zal een reactie van het college ongetwijfeld duidelijkheid over geven. Het verraste de VVD dat PvdA-wethouder Sidali direct aangaf dat hij met deze motie aan de slag gaat, terwijl het college diezelfde week een nota over betaalbaar wonen heeft verstuurd aan de raad waarin onder andere de zelfbewoningsplicht wordt besproken en voorgesteld.

Nu de motie is aangenomen gaat het college onderzoeken hoe en of deze motie past in het beleid van de gemeente en de nieuwe nota over betaalbaar wonen. De VVD zal dan in ieder geval graag het debat aan gaan welke kaders onze inwoners wél gaan helpen en welke regels we vooral niet moeten instellen.

Voor concrete acties

Ondertussen zit de VVD niet stil en grijpt elke mogelijkheid aan om te zorgen dat onze inwoners goed kunnen wonen. Zo pleit Mark Achterbergh-Copier namens onze fractie er voor dat eigen inwoners voorrang krijgen goedkope nieuwbouwwoningen. Dit naar aanleiding van een regeling die de landelijke overheid vorige week bekend maakte om er voor te zorgen dat gemeenten hun eigen inwoners sneller kunnen helpen  aan een woning tot NHG-grens. Lees hier meer.