Trots presenteren wij de advieslijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

"De lijst is een optimale mix van talenten, ervaring en deskundigheid, maar ook van bewezen successen, karakters die elkaar aanvullen en kunnen samenwerken.

De lijst is een optimale mix van talenten, ervaring en deskundigheid, maar ook van bewezen successen, karakters die elkaar aanvullen en kunnen samenwerken. Dit heeft geresulteerd in een mooie verscheidenheid op de lijst voor wat betreft man/vrouw, leeftijd, achtergrond, ervaring, politiek gevoel, interesse in maatschappelijke- en gemeentelijke vraagstukken, inhoudelijke kennisgebieden en de binding met de Haarlemmermeerse samenleving." Aldus Onno Hoes, voorzitter van de kandidaatstellingscommissie.
Volgende week wordt de advieslijst-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 behandeld in de algemene ledenvergadering en vastgesteld door de leden.