Vuurwerk moet wel gezellig blijven

VVD Haarlemmermeer is tegen een lokaal vuurwerkverbod in de gemeente Haarlemmermeer. Hiervoor pleitte VVD raadslid Achterbergh-Copier in de afgelopen raadsvergadering om uiteenlopende redenen. “Een lokaal vuurwerkverbod gaat de overlast niet oplossen.”

Een vuurwerkverbod geldt al het hele jaar, op oud en nieuw na.  Een lokaal vuurwerkverbod gaat het overlast probleem dus niet oplossen. “Daarbij wordt de overlast vooral en vrijwel exclusief veroorzaakt door reeds illegaal vuurwerk. Daar moeten we wat aan doen.” De regering, maar ook de EU, zal op Europees niveau moeten kijken naar het uitbannen van zwaar illegaal vuurwerk, dat onder meer in België en Duitsland gewoon verkrijgbaar is.


Daarbij speelt het handhavingsprobleem een grote rol. “We kunnen niet op elke hoek van de straat een politieagent neerzetten.” Het aanwijzen van vuurwerkvrije zones zijn dus een beter middel om de overlast te beperken. Handhaven op de plaatsen waar kwetsbare inwoners en dieren verblijven is veel effectiever. Ook de economische schade die ondernemers lijden bij zo’n verbod is niet acceptabel.  “Het verbod nu invoeren, schaadt het aanzien van de betrouwbare overheid en tast de rechtszekerheid aan van onze ondernemers. Dat is voor de VVD onacceptabel.” 

Daarnaast geeft het op Oudjaarsavond ook veel plezier. Vuurwerk moet alleen wel gezellig blijven!

Maar de overlast verminderen door een lokaal verbod, vindt de Haarlemmermeerse VVD niet de oplossing.