Wij kunnen trots zijn op onze luchthaven!

Haarlemmermeer is een gemeente van aanpakkers! Ook Schiphol hoort bij de aanpakkers in Haarlemmermeer. De sterke internationale positie van onze luchthaven en de innovatie kracht zorgt voor groei en banen in Haarlemmermeer. Ze zijn onmisbaar voor onze lokale economie. Iedereen in Haarlemmermeer kent wel iemand die werkt op de luchthaven. Die banen willen wij behouden. Helaas hebben we niet alleen de lusten maar ook de lasten van onze luchthaven. Naast werkgelegenheid brengt het ook een zekere overlast met zich mee. Wij realiseren ons goed er een balans nodig is tussen milieu, natuur, leefbaarheid en de economische groei. Wij zetten dan ook in op een gezonde doorontwikkeling van Schiphol, zodat we trots kunnen zijn op Schiphol.

Trots

 Net als zoveel inwoners van Haarlemmermeer zijn mijn ouders naar onze gemeente verhuist voor de werkgelegenheid die Schiphol biedt. Mijn vader werkte als electro technicus van board computers in vliegtuigen. Met ontzag keek ik vroeger naar hoe vliegtuigen aankwamen en op konden stijgen. Een nog steeds moeilijk te bevatten techniek. Een beeld van innovatiekracht. Wanneer ik kijk naar hoe Schiphol begonnen is en waar het nu staat, ben ik trots op Haarlemmermeer. Wij hebben het mede mogelijk gemaakt om Schiphol te laten ontwikkelen tot een banenmotor van onze lokale economie. Ook zie ik dat Schiphol en LVLN  naar voren stappen als een partner van de omgeving, door te bouwen aan modellen die ons inzicht geven in de geluidsoverlast. Ze denken  actief mee aan de wijze waarop de overlast voor de omgeving kan worden beperkt. " aldus Trudie van ‘t Hull-Bettink woordvoerder Luchthavenzaken namens onze fractie. 

Voor de VVD is Schiphol een belangrijke partner.

Een partner voor het herstel van de economie van Haarlemmermeer
Door de coronacrisis is onze luchthaven zwaar onder druk komen te staan en zien we hoe belangrijk deze luchthaven is voor onze economie en werkgelegenheid. De financiële-, maar ook logistieke positie is onder druk komen te staan. Nu alles weer aantrekt en versoepelende coronamaatregelen in de wereld meer vliegen mogelijk maakt, vindt de VVD het hoopgevend dat er weer toegewerkt kan worden naar minimaal het niveau van voor de coronacrisis. Als VVD vinden we het belangrijk dat de ruimte wordt gegeven om zowel de financiële en logistiek sterke positie in Haarlemmermeer te behouden. Een ruimte die gegeven kán worden wanneer de leefbaarheid dat toelaat.

Een partner in het verbeteren van de leefbaarheid van Haarlemmermeer
In de afgelopen weken zijn we geïnformeerd door het college over waar zij in samenwerking met de luchthaven mee bezig zijn om te werken aan de leefbaarheid. Zo weten we nu dat er met de herindeling van het luchtruim gewerkt wordt aan het verdelen van de routes om clustering van overlast zoveel mogelijk te spreiden en dat er door verschillende partijen wordt gewerkt aan een hinderreductieplan, waarbij aandacht is voor meerdere aspecten van hinder op het gebied van geluid, gezondheid en dus ook leefbaarheid. Wat gebeurt daar enórm veel. Waar ter wereld wordt dit allemaal zo mooi afgestemd?

Welke kaders kunnen wij dan als VVD nog extra meegeven in de discussie rondom Gezondheid, leefomgeving en klimaat? Dat doen we door het 
benadrukken van de volgende punten:

  • Erkenning van overlast door grondgeluid. Dit heeft het college wel kenbaar gemaakt via de zienswijze maar staat niet in de Luchtvaartnota.
  • Erkenning is voor gezondheidsklachten. En de focus op effecten hierop beperken.
  • Benadrukken dat we ruimte willen voor woningbouw. Bijvoorbeeld het opheffen van de reservering van de Tweede Kaagbaan, waardoor meer woningbouw bij Rijsenhout mogelijk wordt en het aanpassen van de LIB-contouren.
  • Blijvende aandacht voor Veiligheid en ondermijning
Wat de VVD betreft zien we Schiphol als belangrijke partner voor onze Economie, Innovatiekracht, Leefbaarheid, Bereikbaarheid en Veiligheid! We kunnen trots zijn op Schiphol niet alleen vanwege de kansen die het biedt voor onze economie, bereikbaarheid maar ook vanwege de innovativiteit op het gebied van leefbaarheid en de bescherming van natuur en milieu. Daar zetten wij ons voor in.